christenunie apeldoorn

christenunie apeldoorn

Politiek
Associaties bij de zondag

Associaties bij de zondag

Dinsdag 11 februari 2014

Deze blog wordt niet lang. Afgelopen tijd heb ik wat woorden en begrippen genoteerd uit onze Nederlandse taal die de betekenis van de zondag in onze cultuur laten zien. Het is niet zo’n lang rijtje hoor, maar ze geven wel een aardig beeld. Zondagsrijder: iemand die zo slecht rijdt dat het lijkt alsof hij alleen

Stad
Zorgruzie

Zorgruzie

Dinsdag 21 januari 2014

De laatste tijd wil de rijksoverheid (zeg maar Den Haag, de regering) taken overdragen aan de gemeenten. We noemen dat: decentralisatie. Omdat het Rijk erg veel vertrouwen heeft in de gemeenten, moeten de gemeenten dezelfde taken uitvoeren voor (veel) minder geld. De gemeenten willen de extra taken graag hebben en denken ook wel dat ze

Politiek
Gerechtigheid en zorg voor de zwakken

Gerechtigheid en zorg voor de zwakken

Donderdag 14 november 2013

Huishoudelijke verzorging voor kwetsbaren Nu de huishoudelijke verzorging de verantwoordelijkheid wordt van gemeenten, moeten er onder tijdsdruk en met veel financiële onzekerheden besluiten worden genomen. De ChristenUnie ziet het op zich als een goede beweging om waar mogelijk de mensen aan te spreken op hun mogelijkheid om voor elkaar zorg te dragen in plaats van

Politiek
Mens en kwaad

Mens en kwaad

Maandag 14 oktober 2013

Over deze titel heb ik even moeten nadenken. Als christen had ik het over erfzonde kunnen hebben, maar misschien was u dan meteen afgehaakt. Als conservatief had ik over het menselijk tekort kunnen spreken, maar het is te vlak en misschien ook te filosofisch. Daarom gebruik ik toch maar het woord ‘kwaad’. Ik denk dat

Politiek
Participatiesamenleving

Participatiesamenleving

Maandag 23 september 2013

We leven in een geweldige tijd. Maar dat geldt niet voor iedereen. De troonrede vorige week dinsdag bevatte weer allerlei uitspraken over de economische crisis, hoewel het woord bezuinigen geen enkele keer werd genoemd. De miljoenennota bevat ingrijpende maatregelen. Gezinnen worden naar het nu lijkt financieel extra getroffen. Ook de ontwikkelingen voor kwetsbare ouderen leiden

Politiek
Waarom politiek?

Waarom politiek?

Maandag 16 september 2013

De vraag die ik als titel boven dit stukje heb gezet, kun je op meerdere manieren lezen. Waarom is politiek er eigenlijk? Waarom houd ik mij ermee bezig? Over de laatste vraag hebben wij het twee weken geleden als fractie gehad. Wat zijn eigenlijk onze idealen? Waarom doen we dit werk? Het mooie was dat

Politiek
Weigerambtenaren?

Weigerambtenaren?

Dinsdag 2 juli 2013

Onlangs las ik een column waarin werd gesteld dat zogenaamde weigerambtenaren moeten verdwijnen, omdat ambtenaren de wet moeten uitvoeren. Zij hebben niet uit te maken welke wetten wel en niet in orde zijn. Op zich klinkt deze redenering logisch. De redenering is echter ook nogal simpel: ‘De overheid maakt een wet en haar ambtenaren moeten

Stad
Vinger aan de pols in de woningbouw

Vinger aan de pols in de woningbouw

Maandag 17 juni 2013

  Wat zou het mooi zijn als we precies konden voorspellen hoe het met de woningbouw (huur en koop) de komende jaren zal gaan. Welke woningen willen mensen kopen en wat kunnen ze betalen? Hoeveel en welke huurwoningen zullen we nodig hebben? Helaas  is dat een utopie. We zullen het doen met cijfers uit het

Politiek
Kleine ergernissen

Kleine ergernissen

Maandag 10 juni 2013

Dagelijks loop ik met de hond een blokje in de buurt van en naar het zogenaamde hondenveldje. En nee, ik wil het nu niet hebben over hondenpoep.  Ik wil het hebben over iets wat zwerfafval wordt genoemd. Lopend langs een fietspad naast de RK begraafplaats bij de Lokomotiefstraat en langs rondweg zuid Laan van de

Politiek
Verdeling

Verdeling

Dinsdag 28 mei 2013

Soms komt er een vraag heel nadrukkelijk op me af. Nu gisteren en vandaag een grote (succesvolle) actie voor de voedselbank is gehouden, komt de armoede in Nederland nadrukkelijk in beeld. Tegelijk zien we elke dag dat de overheid moet bezuinigen, omdat meer geld uitgeven dan er binnenkomt, nooit goed kan blijven gaan. Dat laatste

Politiek
Controle en verantwoording

Controle en verantwoording

Maandag 22 april 2013

De afgelopen week was staatssecretaris Teeven prominent aanwezig in het nieuws,. Al kan dat moeilijk tot zijn genoegen zijn geweest. Uiteindelijk was een ten onrechte opgesloten asielzoeker door zelfmoord om het leven gekomen, waarvoor Teeven verantwoordelijk was. Dat gaat geen mens in de koude kleren zitten en de staatssecretaris toonde zich (terecht) aangeslagen. Hij hield

Politiek
Opening De kleine Foenix

Opening De kleine Foenix

Woensdag 10 april 2013

Vorige week woensdagmiddag 3 april heeft onze wethouder Paul Blokhuis met verve en zichtbaar plezier De kleine Foenix als geopend verklaard. Namens de fractie was ik aanwezig om de hartelijke felicitaties over te brengen aan de initiatiefnemers: Kringloopwinkel Foenix, De Goede Woning en het Coördinatiepunt Jonge Moeders Oost-Veluwe. Een bijzondere wens van 5 jaar ging

Politiek
Toekomstdroom: iedereen telt mee in Apeldoorn!

Toekomstdroom: iedereen telt mee in Apeldoorn!

Woensdag 27 maart 2013

Inspiratie “Laten we nieuwe fouten maken, de oude kennen we al” en “We moeten ons laten aanzuigen door waar we naartoe willen.” Beide uitspraken zijn van architect Thomas Rau, die ook stelt dat politici een visie moeten hebben terwijl ze aan het roer staan. Niet van tevoren of pas naderhand. Deze uitspraken inspireerden mij het

Politiek
Economische vrijheid?

Economische vrijheid?

Dinsdag 19 maart 2013

Soms blijven opmerkingen die je hoort bij je hangen. Het overkwam mij vorige week donderdag. Ik zat in een PMA-vergadering waarin werd gesproken over vrije sluitingstijden voor de horeca, speciaal de cafés. Dat is zo’n onderwerp dat regelmatig terugkomt in de discussie. Belangrijkste argument is dat uitgaand publiek behoefte heeft aan nog later naar huis

Politiek
Toekomstagenda Apeldoorn Zuidoost

Toekomstagenda Apeldoorn Zuidoost

Dinsdag 5 maart 2013

Als u wilt weten wat de toekomstplannen van de bewoners van de maten zijn voor hun wijk, moet u deze link eens openen: http://notudoc.apeldoorn.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=534993/type=pdf/06_Folder_over_Toekomstagenda_Zuidoost_2013-2018.pdf . Afgelopen donderdag vroeg de wijkraad de gemeenteraad om een reactie, alvorens met de uitvoering ervan wordt gestart. De opvangvoorzieningen voor de jeugd vanaf 10 jaar leverden flink discussie op over

Elke maandag ons nieuws in de mail?