Help de bevolking van Oekraïne

christenunie apeldoorn

christenunie apeldoorn

Politiek
Voor veel variatie

Voor veel variatie

Dinsdag 22 april 2014

Op de Veluwe willen we een rijke variatie aan soorten dieren en planten. Een bos met alleen maar naaldbomen  is niet aantrekkelijk.  Een gemengd bos, met meer soorten bomen, met open plekken en met lagere begroeiing is veel leuker om doorheen te lopen: er is veel meer te zien, meer afwisseling. Het gaat het om

Politiek
Statiegeld voorkomt zwerfafval

Statiegeld voorkomt zwerfafval

Maandag 7 april 2014

Over twee weken debatteert de Tweede Kamer over het al dan niet doorgaan met de statiegeldregeling voor PET-flessen. De ChristenUnie is een voorstander van dit inzamelingssysteem, net als driekwart van de Nederlandse bevolking. Voor gemeenten heeft de afschaffing van de statiegeldregeling alleen nadelen. PET-flessen zullen dan deels bij het restafval en grotendeels via Plastic Heroes

Politiek
Kloof burger en politiek

Kloof burger en politiek

Dinsdag 25 februari 2014

Misschien is de kloof tussen burger en politiek wel het meest besproken onderwerp de laatste jaren. Dat is begonnen met Pim Fortuyn, nu twaalf jaar geleden. Wat precies met deze omschrijving wordt bedoeld, is nog niet zo gemakkelijk aan te geven. Dat betekent ook dat je er alle kanten mee op kunt. Dat gebeurt dan

Politiek
Associaties bij de zondag

Associaties bij de zondag

Dinsdag 11 februari 2014

Deze blog wordt niet lang. Afgelopen tijd heb ik wat woorden en begrippen genoteerd uit onze Nederlandse taal die de betekenis van de zondag in onze cultuur laten zien. Het is niet zo’n lang rijtje hoor, maar ze geven wel een aardig beeld. Zondagsrijder: iemand die zo slecht rijdt dat het lijkt alsof hij alleen

Stad
Zorgruzie

Zorgruzie

Dinsdag 21 januari 2014

De laatste tijd wil de rijksoverheid (zeg maar Den Haag, de regering) taken overdragen aan de gemeenten. We noemen dat: decentralisatie. Omdat het Rijk erg veel vertrouwen heeft in de gemeenten, moeten de gemeenten dezelfde taken uitvoeren voor (veel) minder geld. De gemeenten willen de extra taken graag hebben en denken ook wel dat ze

Politiek
Gerechtigheid en zorg voor de zwakken

Gerechtigheid en zorg voor de zwakken

Donderdag 14 november 2013

Huishoudelijke verzorging voor kwetsbaren Nu de huishoudelijke verzorging de verantwoordelijkheid wordt van gemeenten, moeten er onder tijdsdruk en met veel financiële onzekerheden besluiten worden genomen. De ChristenUnie ziet het op zich als een goede beweging om waar mogelijk de mensen aan te spreken op hun mogelijkheid om voor elkaar zorg te dragen in plaats van

Politiek
Mens en kwaad

Mens en kwaad

Maandag 14 oktober 2013

Over deze titel heb ik even moeten nadenken. Als christen had ik het over erfzonde kunnen hebben, maar misschien was u dan meteen afgehaakt. Als conservatief had ik over het menselijk tekort kunnen spreken, maar het is te vlak en misschien ook te filosofisch. Daarom gebruik ik toch maar het woord ‘kwaad’. Ik denk dat

Politiek
Participatiesamenleving

Participatiesamenleving

Maandag 23 september 2013

We leven in een geweldige tijd. Maar dat geldt niet voor iedereen. De troonrede vorige week dinsdag bevatte weer allerlei uitspraken over de economische crisis, hoewel het woord bezuinigen geen enkele keer werd genoemd. De miljoenennota bevat ingrijpende maatregelen. Gezinnen worden naar het nu lijkt financieel extra getroffen. Ook de ontwikkelingen voor kwetsbare ouderen leiden

Politiek
Waarom politiek?

Waarom politiek?

Maandag 16 september 2013

De vraag die ik als titel boven dit stukje heb gezet, kun je op meerdere manieren lezen. Waarom is politiek er eigenlijk? Waarom houd ik mij ermee bezig? Over de laatste vraag hebben wij het twee weken geleden als fractie gehad. Wat zijn eigenlijk onze idealen? Waarom doen we dit werk? Het mooie was dat

Politiek
Weigerambtenaren?

Weigerambtenaren?

Dinsdag 2 juli 2013

Onlangs las ik een column waarin werd gesteld dat zogenaamde weigerambtenaren moeten verdwijnen, omdat ambtenaren de wet moeten uitvoeren. Zij hebben niet uit te maken welke wetten wel en niet in orde zijn. Op zich klinkt deze redenering logisch. De redenering is echter ook nogal simpel: ‘De overheid maakt een wet en haar ambtenaren moeten

Stad
Vinger aan de pols in de woningbouw

Vinger aan de pols in de woningbouw

Maandag 17 juni 2013

  Wat zou het mooi zijn als we precies konden voorspellen hoe het met de woningbouw (huur en koop) de komende jaren zal gaan. Welke woningen willen mensen kopen en wat kunnen ze betalen? Hoeveel en welke huurwoningen zullen we nodig hebben? Helaas  is dat een utopie. We zullen het doen met cijfers uit het

Politiek
Kleine ergernissen

Kleine ergernissen

Maandag 10 juni 2013

Dagelijks loop ik met de hond een blokje in de buurt van en naar het zogenaamde hondenveldje. En nee, ik wil het nu niet hebben over hondenpoep.  Ik wil het hebben over iets wat zwerfafval wordt genoemd. Lopend langs een fietspad naast de RK begraafplaats bij de Lokomotiefstraat en langs rondweg zuid Laan van de

Politiek
Verdeling

Verdeling

Dinsdag 28 mei 2013

Soms komt er een vraag heel nadrukkelijk op me af. Nu gisteren en vandaag een grote (succesvolle) actie voor de voedselbank is gehouden, komt de armoede in Nederland nadrukkelijk in beeld. Tegelijk zien we elke dag dat de overheid moet bezuinigen, omdat meer geld uitgeven dan er binnenkomt, nooit goed kan blijven gaan. Dat laatste

Politiek
Controle en verantwoording

Controle en verantwoording

Maandag 22 april 2013

De afgelopen week was staatssecretaris Teeven prominent aanwezig in het nieuws,. Al kan dat moeilijk tot zijn genoegen zijn geweest. Uiteindelijk was een ten onrechte opgesloten asielzoeker door zelfmoord om het leven gekomen, waarvoor Teeven verantwoordelijk was. Dat gaat geen mens in de koude kleren zitten en de staatssecretaris toonde zich (terecht) aangeslagen. Hij hield

Politiek
Opening De kleine Foenix

Opening De kleine Foenix

Woensdag 10 april 2013

Vorige week woensdagmiddag 3 april heeft onze wethouder Paul Blokhuis met verve en zichtbaar plezier De kleine Foenix als geopend verklaard. Namens de fractie was ik aanwezig om de hartelijke felicitaties over te brengen aan de initiatiefnemers: Kringloopwinkel Foenix, De Goede Woning en het Coördinatiepunt Jonge Moeders Oost-Veluwe. Een bijzondere wens van 5 jaar ging

Elke maandag ons nieuws in de mail?