christenunie apeldoorn

christenunie apeldoorn

Stad
Het erfgoedplatform is van ons allemaal!

Het erfgoedplatform is van ons allemaal!

Maandag 14 januari 2013

Vorige week donderdag 10 januari werd in de politieke markt besproken of de gemeente dit jaar €45.000 subsidie wil toekennen aan de stichting Erfgoedplatform. Hierin zijn veertien organisaties verenigd, die onder andere de landelijke monumentendag, het historisch café en de website www.geheugenvanapeldoorn.nl organiseren. Belangrijke partners zijn de stichting Apeldoornse monumenten (SAM) en vereniging oud Apeldoorn

Politiek
Nieuwjaar

Nieuwjaar

Woensdag 9 januari 2013

En weer is er een nieuw jaar begonnen. Het lijkt alsof er niets verandert, alsof het ene jaar het andere oneindig zal blijven opvolgen. Misschien dat daarom de Mayakalender zoveel belangstelling kreeg: hier was een voorspelling dat het heel anders zou gaan. Of dat nu het einde van de wereld zou betekenen, of veeleer een

Politiek
Meer steun gewenst in lokale aanpak mensenhandel

Meer steun gewenst in lokale aanpak mensenhandel

Dinsdag 4 december 2012

In Apeldoorn strijdt de ChristenUnie al jaren tegen mensenhandel en prostitutie. Raadslid Miep van der Zee heeft hierin destijds een voortrekkersrol genomen. Op dit moment heeft Apeldoorn een goed uitstapprogramma voor prostituees die willen stoppen met hun “werk”. Onze zorg is wel, dat het gemeentebeleid te weinig wordt ondersteund door landelijke wetgeving die mensenhandel tegengaat.

Politiek
Pijnlijk herstel

Pijnlijk herstel

Maandag 5 november 2012

Afgelopen donderdag hebben de verschillende raadsfracties hun eerste bijdrage geleverd in de behandeling van de begroting. Deze begroting is voor veel organisaties ingrijpend en daarmee zullen ook de burgers van Apeldoorn het gaan merken. Contributies zullen worden verhoogd, omdat subsidies afnemen. Deze begroting doet pijn. Voor een groot deel is dit het gevolg van de

Stad
Dropbox

Dropbox

Woensdag 3 oktober 2012

Ik heb de laatste jaren soms de angst niet meer geheel mee te komen in de vaart der volkeren. Voor het gemeenteraadswerk heb ik onlangs schoorvoetend een Ipad aangeschaft, maar ik ben daar nog niet zo laaiend enthousiast over. Ook mocht ik in mijn nieuwe baan een aantal accounts aanmaken en aan de slag binnen

Politiek
De Zomernota in mensentaal uitgelegd

De Zomernota in mensentaal uitgelegd

Dinsdag 25 september 2012

Wie de media volgt, is het niet ontgaan dat het College van B&W de zomernota heeft gepubliceerd. Hierin zijn de bezuinigingsplannen opgenomen die het College voorstelt aan de gemeenteraad. Het is niet zo dat de bezuinigingen allemaal zo zullen doorgaan, omdat het nu wordt voorgesteld. Het is wel zo dat we met elkaar de opdracht

Politiek
Verkiezingstijd

Verkiezingstijd

Maandag 25 juni 2012

Zo langzamerhand begint het gewoon te worden: een kabinet zit de rit niet uit en er komen vervroegde verkiezingen. Oorzaak en gevolg lopen soms door elkaar, want voor oppositiepartijen is het laten vallen van een zittend kabinet soms een mooie manier om nieuwe verkiezingen af te dwingen. De gedachte dat een volksvertegenwoordiging is gekozen voor

Politiek
Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Dinsdag 19 juni 2012

Schuldhulpverlening: dat is een dienst die de Stadsbank van Apeldoorn verleent aan mensen die in betalingsproblemen zijn geraakt. Op www.stadsbankapeldoorn.nl vindt je veel informatie over deze instelling. Ook op deze voorziening moet bezuinigd worden de komende jaren. Daarom werd afgelopen donderdag de nieuwe kadernota beproken in de raad. Eigenlijk is de Stadsbank zelf al een

Politiek
Wijkvoorzieningen in Apeldoorn

Wijkvoorzieningen in Apeldoorn

Donderdag 14 juni 2012

Recentelijk zijn de resultaten van de wijkvoorzieningenscan bekend gemaakt. Doel van deze scan was om de huidige aanwezige voorzieningenstructuur te inventariseren en in de context van demografische, sociaal-culturele, economische en beleidsmatige trends te plaatsen. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de bezuinigingsdoelstelling. Er moet namelijk 7 miljoen euro worden bezuinigd op vastgoed, waaronder

Politiek
Steun protesttrektocht drie Gelderse herders

Steun protesttrektocht drie Gelderse herders

Dinsdag 29 mei 2012

Drie zelfstandige schaapherders trekken van 25 mei t/m 1 juni met een kudde van 450 Schoonebeeker schapen van Epe naar Arnhem. De schaapskuddes hebben ondanks het in 2011 aangenomen statenbesluit Subsidiëring Schaapskuddes geen financiële zekerheid op langere termijn. Er zal nog bepaald worden of voor het beheer van natuurterreinen gebruik gemaakt blijft worden van schaapskuddes.

Politiek
Financiële problemen

Financiële problemen

Maandag 21 mei 2012

Dat Apeldoorn in financieel zwaar weer verkeert, is geen geheim. Tijdens de laatste raadsvergadering hebben alle fracties geworsteld met oplossingsrichtingen. Hoe lossen we nu de problemen op, zonder alle lasten bij de burgers te leggen. Dat wil niet zeggen dat de burgers het effect niet zullen ervaren. Dat zal zeker wel gebeuren. Het kan zijn

Politiek
Grondwater

Grondwater

Zondag 6 mei 2012

Apeldoorn is koploper van twintig gemeenten op het gebied van goed grondwaterbeleid. Afgelopen februari is er door de Tweede Kamer een wet aangenomen die gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater faciliteert. Apeldoorn laat zien dat dit kan. Concreet is het plan gericht op het voorkomen en beheersen van grondwaterverontreiniging, beperking van wateroverlast en energiewinning. Gemeente, provincie en

Politiek
Casco maatwerk in zorg en welzijn

Casco maatwerk in zorg en welzijn

Woensdag 18 april 2012

Binnenkort zal de gemeenteraad een positief besluit nemen over de ‘gekantelde’ verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Bij de bespreking ervan tijdens de voorbereidende vergadering (PMA) donderdag 12 april jl. zei de Adviesraad WMO dat sprake is van een Casco oplevering. Het besluit is niet meer dan de uitwerking van de visie dat de ene persoon de ander

Politiek
Verder

Verder

Dinsdag 3 april 2012

Vanaf de presentatie van het rapport van de enquêtecommissie op 19 januari jl stond het politieke werk in Apeldoorn in het licht van dat rapport. Dat gold de raadsvergaderingen op 2 en 9 februari waarin het rapport werd besproken, het gold uiteraard de formatiebesprekingen en het gold de werkbijeenkomsten op 15 en 22 maart waarin

Politiek
Verder

Verder

Dinsdag 28 februari 2012

Na enkele hectische weken is het goed om voor jezelf de balans op te maken. Er is veel gebeurd en vooral veel gezegd. Daarin heb ik ook zelf een aandeel gehad en het is altijd goed jezelf af te vragen wat er wel en niet goed aan was. Wat ik ook heb gemerkt is, dat

Elke maandag ons nieuws in de mail?