Help de bevolking van Oekraïne

christenunie apeldoorn

christenunie apeldoorn

Politiek
Financiële problemen

Financiële problemen

Maandag 21 mei 2012

Dat Apeldoorn in financieel zwaar weer verkeert, is geen geheim. Tijdens de laatste raadsvergadering hebben alle fracties geworsteld met oplossingsrichtingen. Hoe lossen we nu de problemen op, zonder alle lasten bij de burgers te leggen. Dat wil niet zeggen dat de burgers het effect niet zullen ervaren. Dat zal zeker wel gebeuren. Het kan zijn

Politiek
Grondwater

Grondwater

Zondag 6 mei 2012

Apeldoorn is koploper van twintig gemeenten op het gebied van goed grondwaterbeleid. Afgelopen februari is er door de Tweede Kamer een wet aangenomen die gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater faciliteert. Apeldoorn laat zien dat dit kan. Concreet is het plan gericht op het voorkomen en beheersen van grondwaterverontreiniging, beperking van wateroverlast en energiewinning. Gemeente, provincie en

Politiek
Casco maatwerk in zorg en welzijn

Casco maatwerk in zorg en welzijn

Woensdag 18 april 2012

Binnenkort zal de gemeenteraad een positief besluit nemen over de ‘gekantelde’ verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Bij de bespreking ervan tijdens de voorbereidende vergadering (PMA) donderdag 12 april jl. zei de Adviesraad WMO dat sprake is van een Casco oplevering. Het besluit is niet meer dan de uitwerking van de visie dat de ene persoon de ander

Politiek
Verder

Verder

Dinsdag 3 april 2012

Vanaf de presentatie van het rapport van de enquêtecommissie op 19 januari jl stond het politieke werk in Apeldoorn in het licht van dat rapport. Dat gold de raadsvergaderingen op 2 en 9 februari waarin het rapport werd besproken, het gold uiteraard de formatiebesprekingen en het gold de werkbijeenkomsten op 15 en 22 maart waarin

Politiek
Verder

Verder

Dinsdag 28 februari 2012

Na enkele hectische weken is het goed om voor jezelf de balans op te maken. Er is veel gebeurd en vooral veel gezegd. Daarin heb ik ook zelf een aandeel gehad en het is altijd goed jezelf af te vragen wat er wel en niet goed aan was. Wat ik ook heb gemerkt is, dat

Stad
Just do it!

Just do it!

Woensdag 22 februari 2012

Afgelopen woensdag is er een prachtig initiatief in Apeldoorn gestart. Het Coördinatiepunt Jonge Moeders Oost-Veluwe heeft samen met Hera, MD Veluwe, JIP (Iriszorg) en het Jongerenloket een training ontwikkeld voor jonge moeders. Het Coördinatiepunt Jonge Moeders Oost-Veluwe is een tweedelijns meld- en coördinatiepunt voor tienermoeders en jonge moeders met meervoudige problemen. Just do it is een training waarbij de jonge

Stad
De raad op straat

De raad op straat

Dinsdag 14 februari 2012

Met het aftreden van onze wethouders in het achterhoofd zou de titel van deze blog subtiel kunnen verwijzen naar een aftreden van de raad. Dergelijke insinuaties zou ik echter niet durven of willen maken. Wel wil ik aandacht geven aan wie er echt op straat staan in Apeldoorn: de dak- en thuislozen Het zijn geen

Ondernemen
Belasting voor ondernemers

Belasting voor ondernemers

Maandag 23 januari 2012

Er is nog al wat te doen rond de mogelijke invoering van reclamebelasting. Op verzoek van een aantal ondernemers stelt het College voor om een reclamebelasting in te voeren, waarvan de opbrengst in een ondernemersfonds zal worden gestort ten behoeve van zaken die veel ondernemers graag willen (denk aan feestverlichting in december), maar waaraan niet iedereen wil meebetalen. De wethouder

Politiek
Identiteit van Apeldoorn

Identiteit van Apeldoorn

Woensdag 14 december 2011

Is Apeldoorn een dorp? De weblog hierover maakt veel reacties los op  www.apeldoorndirect.nl. Ik vind het een geuzennaam om het grootste dorp van Nederland genoemd te worden. Waarom? In dorpsgemeenschappen kent men elkaar en let op elkaar. Er is sprake van elkaar helpen en geholpen worden, naoberschap. In een stad kun je anoniem zijn en onderduiken. Mensen in drukke steden hebben

Stad
Andere overheid

Andere overheid

Dinsdag 6 december 2011

Vanaf ongeveer 1800 is er een tendens naar een sterkere staat. De (centrale) overheid krijgt steeds meer zeggenschap. Een voorlopig hoogtepunt is de verzorgingsstaat, zoals die in de jaren zestig en zeventig tot stand is gekomen. In de jaren tachtig en negentig worden er correcties aangebracht, terwijl vanaf ongeveer 2000 een gedeeltelijke tegenbeweging op gang komt. Deze tegenbeweging is

Stad
Te druk om te denken?!

Te druk om te denken?!

Maandag 28 november 2011

We zijn druk. Niet alleen met gedichten schrijven voor Sinterklaas en de drukke decembermaand voor de boeg, maar in het bijzonder met al die kleine dingetjes die nu eenmaal gedaan moeten worden. Zo ook in de Apeldoornse politiek. Bezuinigingen, het grondbedrijf en tussendoor nog de meest uiteenlopende onderwerpen. Even stil staan om vooruitgang te boeken

Stad
Halvering Apeldoorns budget voor re-integratie

Halvering Apeldoorns budget voor re-integratie

Maandag 21 november 2011

Om werklozen aan het werk te krijgen en werknemers zover te krijgen deze mensen aan te nemen, heeft de gemeente allerlei premie- en subsidieregelingen in het leven geroepen. De middelen voor deze regelingen komen van het Rijk. Al in 2012 komt er veel minder geld uit den Haag: het budget wordt gekort van 13,5 miljoen

Stad
CU: Waarom christelijke politiek?

CU: Waarom christelijke politiek?

Woensdag 16 november 2011

De ChristenUnie heeft met haar naam een statement gemaakt die ook enige aarzeling oproept bij christenen zelf. Wat christelijk inhoudt geeft spanning intern, tussen en buiten de partij. De naam ChristenUnie weerhoudt sommige kiezers ervan op de partij te stemmen, ondanks dat ze zich goed kunnen vinden in het politiek programma, omdat ze zelf geen

Politiek
Godsdienstvrijheid

Godsdienstvrijheid

Maandag 31 oktober 2011

Met een zekere regelmaat komt dit grondrecht onder vuur te liggen. De ene keer heet het dat gelovigen meer rechten zouden hebben dan ongelovigen, de andere keer wordt verteld dat het vastleggen van de godsdienstvrijheid overbodig is, omdat via andere vrijheden de vrijheid van godsdienst ook verzekerd is. Blijkbaar gaat voor sommigen het Franse ideaal

Stad
Met reces na LED trip Kerklaan

Met reces na LED trip Kerklaan

Donderdag 20 oktober 2011

Apeldoorn verkeert in zwaar weer. Financieel gezien gaat het niet optimaal. Een OZB verhoging staat gepland, buiten de al reeds gemaakte bezuinigingen. Cultuur staat onder druk en het verhaal van Orpheus begint mythologische proporties aan te nemen. Maatschappelijk lijkt er gebrek aan actie. Kortom; de gemeente heeft te weinig geld om alles op de beste

Elke maandag ons nieuws in de mail?