christenunie apeldoorn

christenunie apeldoorn

Stad
Just do it!

Just do it!

Woensdag 22 februari 2012

Afgelopen woensdag is er een prachtig initiatief in Apeldoorn gestart. Het Coördinatiepunt Jonge Moeders Oost-Veluwe heeft samen met Hera, MD Veluwe, JIP (Iriszorg) en het Jongerenloket een training ontwikkeld voor jonge moeders. Het Coördinatiepunt Jonge Moeders Oost-Veluwe is een tweedelijns meld- en coördinatiepunt voor tienermoeders en jonge moeders met meervoudige problemen. Just do it is een training waarbij de jonge

Stad
De raad op straat

De raad op straat

Dinsdag 14 februari 2012

Met het aftreden van onze wethouders in het achterhoofd zou de titel van deze blog subtiel kunnen verwijzen naar een aftreden van de raad. Dergelijke insinuaties zou ik echter niet durven of willen maken. Wel wil ik aandacht geven aan wie er echt op straat staan in Apeldoorn: de dak- en thuislozen Het zijn geen

Ondernemen
Belasting voor ondernemers

Belasting voor ondernemers

Maandag 23 januari 2012

Er is nog al wat te doen rond de mogelijke invoering van reclamebelasting. Op verzoek van een aantal ondernemers stelt het College voor om een reclamebelasting in te voeren, waarvan de opbrengst in een ondernemersfonds zal worden gestort ten behoeve van zaken die veel ondernemers graag willen (denk aan feestverlichting in december), maar waaraan niet iedereen wil meebetalen. De wethouder

Politiek
Identiteit van Apeldoorn

Identiteit van Apeldoorn

Woensdag 14 december 2011

Is Apeldoorn een dorp? De weblog hierover maakt veel reacties los op  www.apeldoorndirect.nl. Ik vind het een geuzennaam om het grootste dorp van Nederland genoemd te worden. Waarom? In dorpsgemeenschappen kent men elkaar en let op elkaar. Er is sprake van elkaar helpen en geholpen worden, naoberschap. In een stad kun je anoniem zijn en onderduiken. Mensen in drukke steden hebben

Stad
Andere overheid

Andere overheid

Dinsdag 6 december 2011

Vanaf ongeveer 1800 is er een tendens naar een sterkere staat. De (centrale) overheid krijgt steeds meer zeggenschap. Een voorlopig hoogtepunt is de verzorgingsstaat, zoals die in de jaren zestig en zeventig tot stand is gekomen. In de jaren tachtig en negentig worden er correcties aangebracht, terwijl vanaf ongeveer 2000 een gedeeltelijke tegenbeweging op gang komt. Deze tegenbeweging is

Stad
Te druk om te denken?!

Te druk om te denken?!

Maandag 28 november 2011

We zijn druk. Niet alleen met gedichten schrijven voor Sinterklaas en de drukke decembermaand voor de boeg, maar in het bijzonder met al die kleine dingetjes die nu eenmaal gedaan moeten worden. Zo ook in de Apeldoornse politiek. Bezuinigingen, het grondbedrijf en tussendoor nog de meest uiteenlopende onderwerpen. Even stil staan om vooruitgang te boeken

Stad
Halvering Apeldoorns budget voor re-integratie

Halvering Apeldoorns budget voor re-integratie

Maandag 21 november 2011

Om werklozen aan het werk te krijgen en werknemers zover te krijgen deze mensen aan te nemen, heeft de gemeente allerlei premie- en subsidieregelingen in het leven geroepen. De middelen voor deze regelingen komen van het Rijk. Al in 2012 komt er veel minder geld uit den Haag: het budget wordt gekort van 13,5 miljoen

Stad
CU: Waarom christelijke politiek?

CU: Waarom christelijke politiek?

Woensdag 16 november 2011

De ChristenUnie heeft met haar naam een statement gemaakt die ook enige aarzeling oproept bij christenen zelf. Wat christelijk inhoudt geeft spanning intern, tussen en buiten de partij. De naam ChristenUnie weerhoudt sommige kiezers ervan op de partij te stemmen, ondanks dat ze zich goed kunnen vinden in het politiek programma, omdat ze zelf geen

Politiek
Godsdienstvrijheid

Godsdienstvrijheid

Maandag 31 oktober 2011

Met een zekere regelmaat komt dit grondrecht onder vuur te liggen. De ene keer heet het dat gelovigen meer rechten zouden hebben dan ongelovigen, de andere keer wordt verteld dat het vastleggen van de godsdienstvrijheid overbodig is, omdat via andere vrijheden de vrijheid van godsdienst ook verzekerd is. Blijkbaar gaat voor sommigen het Franse ideaal

Stad
Met reces na LED trip Kerklaan

Met reces na LED trip Kerklaan

Donderdag 20 oktober 2011

Apeldoorn verkeert in zwaar weer. Financieel gezien gaat het niet optimaal. Een OZB verhoging staat gepland, buiten de al reeds gemaakte bezuinigingen. Cultuur staat onder druk en het verhaal van Orpheus begint mythologische proporties aan te nemen. Maatschappelijk lijkt er gebrek aan actie. Kortom; de gemeente heeft te weinig geld om alles op de beste

Stad
Meer of minder?

Meer of minder?

Maandag 26 september 2011

 Wie De Stentor leest, kan het niet zijn ontgaan dat de nieuwe gemeentebegroting is verschenen. Het gaat weliswaar om het concept van het College van Burgemeester en Wethouders dat door de Raad nog moet worden vastgesteld, maar het algemene beeld is al wel duidelijk. Dit geldt des te sterker omdat de Gemeenteraad op 30 juni

Stad
Goed leven

Goed leven

Woensdag 24 augustus 2011

Als wij nadenken of onderling spreken over een politiek systeem waarin het goed leven is, komen vaak de begrippen democratie en rechtstaat naar voren. Het woord ‘democratie’ komt uit het Grieks en betekent invloed van het volk op de regering of regering door het volk. Die betekenissen zijn niet gelijk, maar dat verschil laat ik

Stad
“Een tijd van komen en een tijd van gaan”.

“Een tijd van komen en een tijd van gaan”.

Donderdag 7 juli 2011

Beste ChristenUnie vrienden, beste lezers, Een raadslid is een volksvertegenwoordiger  die goede contacten onderhoud in de samenleving en in staat is om ontwikkelingen in de samenleving te signaleren en deze te vertalen in die zaken die inwoners willen en die mogen rekenen op voldoende raakvlak. De periode dat ik raadslid was en later heb ik

Stad
Zelf doen

Zelf doen

Dinsdag 21 juni 2011

Het gaat niet gemakkelijk met cultuurverandering. De gemeenteraad wil een andere overheid worden in Apeldoorn. Maar de voorjaarsnota van het College ademt nog sterk de oude alles-in-eigen-hand-houdende geest uit. Zonder subsidie zou de maatschappij omvallen. Maar wat merk ik? Cultuur is springlevend in Apeldoorn.  De ChristenUnie heeft kritiek op een aantal bewegingen van het College

Stad
Apeldoorn bakt er niets van, of wel?!

Apeldoorn bakt er niets van, of wel?!

Woensdag 15 juni 2011

Weg met alle voorschriften! Niet langer gaat de gemeente zeggen: ‘gij zult dit’ of ‘gij zult dat’. Nee, daar stoppen we mee. Wat we wel wel gaan doen is verleiden. En dat doen we voornamelijk door visuele hoogstandjes en verbeelding. Als het aan landschapsarchitect Harro Jong ligt, ontwerper van het ‘Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek’ is

Elke maandag ons nieuws in de mail?