christenunie apeldoorn

christenunie apeldoorn

Stad
Bezuinigen

Bezuinigen

Dinsdag 7 juni 2011

Een paar weken geleden ontvingen wij van ons College van Burgemeester en Wethouders de voorjaarsnota. Het is een dik stuk geworden, zeker in vergelijking met eerdere jaren. Gezien de zwaarte van de beslissingen die moesten worden genomen, is dat goed te begrijpen. Omdat de voorstellen die worden gedaan zo ingrijpend zijn, heeft de gemeenteraad drie

Stad
Bibliotheken zijn het grootste slachtoffer van de gemeentelijke bezuinigen in Nederland.

Bibliotheken zijn het grootste slachtoffer van de gemeentelijke bezuinigen in Nederland.

Maandag 30 mei 2011

Al in 1911 ging de gemeente Apeldoorn  een “leesmuseum” (openbare bibliotheek)  bouwen. De gemeente schakelde daarvoor architect (Henk) Wegerif in die een mooi ontwerp maakte. Nu: Inspiratiehuis aan de Paslaan. Ik vind het dramatisch dat het college kiest voor sluiting van diverse filialen van de bibliotheek. Een bibliotheek heeft in de wijk een bredere functie

Politiek
De politieke praktijk van dichtbij bekeken

De politieke praktijk van dichtbij bekeken

Donderdag 12 mei 2011

Ik weet niet altijd op welke informatie u als lezer zit te wachten. Alle Apeldoorners zijn mijn opdrachtgevers. Het is moeilijk in te schatten welke informatiebehoefte u heeft over het gemeentelijke reilen en zeilen. Los van mijn mening daarover, zult u op grond van uw eigen ervaringen en die van uw omgeving zich over het

Politiek
Kerk en staat

Kerk en staat

Dinsdag 26 april 2011

Nog even verder denken over onze laatste ledenvergadering als ChristenUnie. De verhouding Kerk en Staat blijft een boeiend onderwerp. Hoe neutraal kan de Staat zijn ter wille van de geestelijke vrijheid zonder tot onverschilligheid te vervallen? Wat is de waarde van de tien geboden in de samenleving? Niet stelen en niet moorden is redelijk aanvaard

Politiek
Hebben wij energie?

Hebben wij energie?

Maandag 21 maart 2011

Op dit moment ligt de onderwerpkeuze nogal voor de hand. Terwijl ik dit schrijf is het nieuws uit Japan nog steeds hetzelfde. De toestand is onverminderd ernstig, maar het grote ongeluk heeft nog niet plaatsgevonden. Een belangrijk verschil met Tsjernobyl in 1986 is de grotere openheid van de Japanse regering in vergelijking met die van

Politiek
Evangelische school welkom in Apeldoorn

Evangelische school welkom in Apeldoorn

Donderdag 17 maart 2011

In Apeldoorn start volgend jaar een evangelische basisschool. De gemeenteraad heeft in de politieke markt van 10 maart jl. laten weten niet in beroep te zullen gaan tegen de komst van deze school. In de zomer van 2010 was door de meerderheid van de gemeenteraad bezwaar geuit tegen de komst van de school. Een aantal

Politiek
Gemeentelijk grondbeleid, wat nu?

Gemeentelijk grondbeleid, wat nu?

Donderdag 24 februari 2011

In de samenleving van Apeldoorn leeft het niet zo erg als bij de mensen van het stadhuis, maar er zijn grote zorgen om de financiën van Apeldoorn. Toch ging de commotie over het Grondbedrijf de afgelopen weken in de gemeenteraad niet over het geld, maar over het feit dat nu pas afwaardering van gronden plaatsvond.

Politiek
Cameratoezicht in Apeldoorn

Cameratoezicht in Apeldoorn

Dinsdag 8 februari 2011

Afgelopen donderdag is het cameratoezicht besproken in de gemeenteraad. In Apeldoorn kennen we op drie plekken (publiekelijk) cameratoezicht, namelijk: het Caterplein, Beekpark en de Interwijktunnel. Het cameratoezicht zelf werd niet echt ter discussie gesteld. Er waren wat vragen rondom de tijden dat ze aanstonden en er werd de suggestie gedaan om het toezicht uit te

Politiek
Op welke missie zijn we?

Op welke missie zijn we?

Dinsdag 18 januari 2011

Dag vrienden en belangstellenden, Bijna een jaar onderweg als gemeenteraadsfractie en kleinste partij in de plaatselijke coalitie in de gemeente Apeldoorn wil de ChristenUnie fractie binnenkort evalueren hoe we dit eerste jaar onze voornemens zijn nagekomen en waar we een tandje bij moeten zetten. We hebben beloofd te leven naar onze idealen een rechtvaardige overheid

Stad
2011 en het ambivalente zelf

2011 en het ambivalente zelf

Dinsdag 11 januari 2011

De burger moet meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit lijkt de overkoepelende conclusie te zijn wanneer je de nieuwjaarstoespraken van burgemeesters door het hele land naast elkaar legt. De Wassenaarse burgemeester Jan Hoekema zei: “er is een andere houding van de burger nodig die moet gaan beseffen dat de gemeente niet de grote geluksbrenger en het

Politiek
Keuzes en verantwoordelijkheid

Keuzes en verantwoordelijkheid

Dinsdag 4 januari 2011

Zo tijdens de feestdagen en rond de jaarwisseling bestaat er een grote neiging tot terugblik en vooruitkijken: hoe was het afgelopen jaar en wat denken we van het nieuwe? Daarbij moeten we ons als christenen realiseren dat elk jaar een jaar van onze Heer is. Dat maakt bescheiden en het geeft ook rust. Uiteindelijk behoeven

Politiek
Kwantiteit en kwaliteit van de onderwijshuisvesting

Kwantiteit en kwaliteit van de onderwijshuisvesting

Dinsdag 14 december 2010

Afgelopen donderdag vroeg het college de raad om in te stemmen met verlenging van de kaderstelling Integraal Huisvestings Plan 2007-2010 voor het onderwijs in Apeldoorn voor de periode van 1 jaar. In 2011 is er een bedrag nodig van € 6.254.000 voor de uitvoering van de wettelijke zorgplicht. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor huisvesting

Stad
Bezuinigingen en de hardwerkende Nederlander

Bezuinigingen en de hardwerkende Nederlander

Maandag 29 november 2010

Tegenwoordig zijn ze ‘hot’: de hardwerkende Nederlanders. Door diverse partijen aangemerkt als hun achterban. Er lijkt in de laatste eeuw voor hen niet heel veel veranderd getuige het begin van een bekend liedje van Louis Davids uit 1929: “Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld Want de ene mens neemt veel te

Politiek
Overheidscommunicatie; laat politici toch praten als Brugman!

Overheidscommunicatie; laat politici toch praten als Brugman!

Maandag 22 november 2010

Na de KTD PMA’s (1, 2 & extra) waarin vele instellingen, DWR’s en burgers hebben ingesproken is er komende woensdag het duidingsdebat waarin de verschillende fracties d.m.v. een soort AB hun kaderstellende visie zullen presenteren. Begrijpt u het nog?! Sinds mijn start als fractievertegenwoordiger voor de ChristenUnie houd ik een document bij waarin ik allerlei

Politiek
Kerntaken

Kerntaken

Dinsdag 16 november 2010

In de afgelopen weken hebben we heel veel geluiden uit de gemeente gehoord: verenigingen, bedrijven, stichtingen en gemeentelijke medewerkers (en dan hoop ik niet nog een categorie vergeten te hebben). Omdat er steeds meerdere vergaderingen tegelijk werden gehouden, kon ik slechts een deel bijwonen. Als fractie gaan we de resultaten op een rij zetten en

Elke maandag ons nieuws in de mail?