StrangeArt

StrangeArtStrangeArt is een klein ventje met een groot fototoestel. Anderen noemen hem ook wel sociaalfotograaf en levensbeschrijver. De marges en de kreukelzone van de maatschappij maakt hij door zijn verhalen en foto’s zichtbaar. Hij fotografeert in zwart-wit, hij denkt ook zo. Hij verdeelt de maatschappij in mensen die alles hebben en nog meer willen hebben aan de ene kant en aan de andere kant de mensen die door pure hebzucht van anderen steeds minder hebben. Zijn columns zijn soms scherp, vooral als het onrecht betreft. Apeldoorn-Direct kent hem als enige blogger waar advocaten op zijn afgestuurd. Zijn echte naam is trouwens Roelof Rump.

Stad
Zonnepanelen, een goede zaak, maar…

Zonnepanelen, een goede zaak, maar…

Maandag 13 augustus 2012

Voordat er een misverstand ontstaat, ik ben geen tegenstander van zonnepanelen. Maar – zoals alles in mijn leven – wel kritisch. Graag blijf ik een autonoom denker. Een aantal weetjes die bij de aanschaf ook van belang zijn: * De (economische) terugverdientijd van een zonnepaneel wordt geschat op 10 jaar. * Bij deze berekeningen wordt

Stad
Mijn bio-benzine zorgt voor hongersnood in de Sahel

Mijn bio-benzine zorgt voor hongersnood in de Sahel

Vrijdag 10 augustus 2012

De VS verbouwt veel maïs, de laatste jaren wordt 30% van de oogst gebruikt voor bio-ethanol. Er zijn ook andere biobrandstoffen, gemaakt van bijvoorbeeld koolzaad of palmen. Door vervanging van landbouwgronden voor de teelt van biogewassen wordt er minder voedsel verbouwd. Wij in de westelijke wereld besteden een gering deel van ons inkomen aan voedsel.

Ondernemen
Lege kantoren, een hogere OZB voor U?

Lege kantoren, een hogere OZB voor U?

Dinsdag 7 augustus 2012

In Apeldoorn is veel leegstand bij kantoren en winkelpanden. Deze gebouwen staan voor de volle waarde op de balans. Algemeen wordt aangenomen dat investeerders het verlies moeten nemen en de panden herwaarderen tot een (veel) lagere waarde (geschat wordt 40% afwaardering). Een lagere waarde leidt ook tot een lagere Onroerend Zaken Belasting (OZB), een tegenvaller

Cultuur
De Erwin Olaf van Apeldoorn

De Erwin Olaf van Apeldoorn

Donderdag 2 augustus 2012

  De Erwin Olaf van Apeldoorn Zo noem ik fotograaf Peter Vroon. De foto’s van Peter herscheppen een mythische werkelijkheid, het zijn geen snapshots maar gelaagde foto’s die een verhaal vertellen. Een verhaal wat nauwelijks toelichting nodig heeft. Ik heb het dan niet over zijn pop -,  of portretfoto’s. maar over de geënsceneerde foto’s. Emiel

Politiek
Open brief aan de afvalwethouder Olaf Prinsen

Open brief aan de afvalwethouder Olaf Prinsen

Maandag 30 juli 2012

“Apeldoorn is koploper op het gebied van scheiden van huisvuil,” concludeert wethouder Prinsen met enige trots. “We hebben gemiddeld maar 162 kilo restafval per persoon per jaar. We willen dit jaar omlaag naar 150 kilo” (Citaat “De Stentor”) Een goed streven Olaf, hulde. Maar herinner je nog de discussie bij het invoeren van “betalen voor

Politiek
Let op uw plas

Let op uw plas

Zaterdag 28 juli 2012

  Er wordt een nieuwe methode gebruikt om drugs aan te tonen. In essentie een eenvoudige methode: Meet in het rioolwater de afbraakstoffen van verdovende middelen. Gepubliceerde resultaten laten verrassende resultaten zien. In Amsterdam bijvoorbeeld wordt veel meer cocaïne gesnoven of gerookt dan in Apeldoorn. Slaapmiddelen worden in ons – van nature slaperige dorp –

Ondernemen
Na het grondbedrijf nog een financiële tegenvaller?

Na het grondbedrijf nog een financiële tegenvaller?

Vrijdag 27 juli 2012

Uit de opeenvolgende financiële crisissen hebben we geleerd, dat het onwaarschijnlijke waarheid wordt (faillissement Lehman Brothers, Griekenland, Vestia, Grondbedrijf). Stel dat het onwaarschijnlijke waarheid wordt en dat wij als gemeente Apeldoorn een deel van de indirect gewaarborgde leningen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) moeten betalen? Apeldoorn staat indirect garant voor een totaalbedrag van 490

Politiek
Persoonlijk rectificatie artikel College houdt belangrijke informatie “onder de pet”

Persoonlijk rectificatie artikel College houdt belangrijke informatie “onder de pet”

Woensdag 25 juli 2012

Dit eerder door mij geschreven artikel behoeft – na het krijgen van meer informatie – enige nuancering. Het was het presidium wat het advies van het college klakkeloos overnam. (Het presidium is de vergadering van fractievoorzitters, zij bepalen de vergaderorde en of een voorstel wel of niet openbaar wordt). Hoewel: Het advies van het college aan

Stad
Rood haar

Rood haar

Dinsdag 24 juli 2012

Nog steeds politiekreces, dus van mijn kant geen politieke analyses of opmerkingen. Soms moet het ook wel eens lichtvoetig zijn. Deze roodharige mevrouw spotte ik bij een schilderij in het gemeentelijk museum Den Haag. Een aanrader trouwens, dit museum, er is een tentoonstelling van bedrijfskunst. Denk hierbij aan kapitaalkrachtige instellingen. Veel toegankelijke werken van Nederlandse

Politiek
Krijgt de lokale SGP een vrouwelijke fractievoorzitter?

Krijgt de lokale SGP een vrouwelijke fractievoorzitter?

Maandag 23 juli 2012

De SGP moet vrouwen toelaten op de kieslijsten. Dit blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof verwerpt een klacht van de SGP over het moeten toelaten van vrouwen op kandidatenlijsten. De SGP stapte in oktober 2011 naar het Europees Hof in Straatsburg over een arrest van

Stad
Vlecht weg

Vlecht weg

Vrijdag 20 juli 2012

Deze foto zat in mijn archief en wist eigenlijk niet wat ik er mee moest. De lol zat er voor mij in om een afgeknipte vlecht te fotograferen. Zeg nou zelf, hoe vaak kom je dat als straatfotograaf tegen? Dus maar gekoppeld aan een gedicht, weer dankzij Google. Vlecht op een tafel Een vrouw, of

Stad
Wachtende mannen

Wachtende mannen

Woensdag 18 juli 2012

Ach, je moet wat te doen hebben. Dus heb ik mij zelf de opdracht gegeven om bij gemaakte foto’s een bijpassende tekst te zoeken, maar ook de inverse hiervan: je leest een mooi gedicht en gaat op zoek naar een bijpassend fotomoment . Zelf ben ik niet zo creatief, maar gelukkig is er Google. Tja, het

Politiek
Bestuurders Gelderland iets te verbergen?

Bestuurders Gelderland iets te verbergen?

Dinsdag 17 juli 2012

Het wekt argwaan als je als bestuurder alle juridische trucs gebruikt om te voorkomen dat declaraties openbaar worden. De rechtbank in Arnhem gebiedt de bestuurders om declaraties openbaar te maken. Het college van Gelderland wil dit voorkomen en stapt – als ultieme middel – naar de Raad van State. Wel heeft het college al toegegeven

Cultuur
Home made kunst in het ACEC

Home made kunst in het ACEC

Maandag 9 juli 2012

Te zien in het ACEC: kunst van negentien Apeldoorners, thema Apeldoorn. Samengesteld door curator David Levie. David is de kunstrecensent en journalist van “De Stentor”. Zijn drive was om het gewone publiek te verleiden tot het kijken naar werk van lokale kunstenaars. En dat is gelukt. Soms zijn er tentoonstellingen die alleen bezocht worden door “mensen

Ondernemen
Wordt gebouw Centraal Beheer een school?

Wordt gebouw Centraal Beheer een school?

Dinsdag 3 juli 2012

Als de nieuwbouw van Centraal Beheer gereed is, heeft Apeldoorn er een leegstaand kantoor bij. Slopen doe je dit bijna iconisch gebouw niet. Maar wat dan? Uit een interview met de ontwerper Herman Hertzberger (Volkskrant) lijkt het alsof de herbestemming al is ingevuld: “Zelfs zijn beroemdste gebouw, het kantoren complex van centraal beheer te Apeldoorn,

Elke maandag ons nieuws in de mail?