Arbeidsmarkt huishoudelijke hulp

Dinsdag 6 januari 2015

Door christenunie apeldoorn

Kort voor Kerst werd bekend dat medewerkers van Vérian een forse loonsverlaging tegemoet zien in 2015. PvdA, ChristenUnie en GroenLinks willen graag van de wethouder horen of deze informatie, zoals die in de krant te lezen was, klopt. Ook hebben wij samen met deze partijen vragen gesteld over wat de rol is en zou kunnen zijn van de gemeente in het aan het werk krijgen van de groep die ontslagen dreigt te worden. Of ontslagen en andere wijzigingen noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfvoering bij Verian, is de eerste verantwoordelijkheid van vakbonden en de (kanton)rechter.

Het UWV heeft de ontslagaanvraag voor 500 werknemers in november afgewezen: de procedure moest zorgvuldiger. Of de nu gepresenteerde oplossing: een loonoffer, stand zal houden zal in de komende weken duidelijk moeten worden.

Hoe het ook afloopt, het is niet denkbeeldig dat in en na 2015 ontslagen gaan vallen op de arbeidsmarkt voor huishoudelijke hulp in de hele regio. Het is voor de gemeente Apeldoorn en andere gemeenten in de arbeidsregio een belangrijke vraag wat er gebeurd met deze ontslagen werknemers. Worden zij straks door de gemeente passend geholpen bij bemiddeling naar nieuw werk? Gaan ze massaal aan de slag als vrijgevestigden, wellicht als aanvulling op hun uitkering? Zo ja, weten ze voldoende wat ze wel en niet moeten doen om (grote) problemen met instanties als de SVB en de UWV te voorkomen? Daarop als gemeente Apeldoorn voorbereid te zijn is geen luxe maar noodzaak.
Hanna Riezebos, raadslid ChristenUnie Apeldoorn

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over cultuur

REACTIES

Dinsdag 28 november 2017

Door Daniel van Harmelen

Daniel van Harmelen

De mengvorm van horeca en detailhandel heeft een nare bijsmaak gekregen volgens de ChristenUnie. Een wijntje kunnen drinken als je kleren koopt of bij de kapper zit, wat in een pilot tot nu toe oogluikend is toegestaan, heeft geleid tot ‘intimidatie van handhavers’. Dat zegt de ChristenUnie in schriftelijke vragen aan het college van B en W, waarin de partij een oproep doet om de pilot stop te zetten.

De gemeente Apeldoorn doet mee met een pilot waarbij de detailhandel ook alcohol mag schenken. Dat zou tot een aantrekkelijkere binnenstad moeten leiden. De ChristenUnie heeft al langer kritiek op de pilot. Ze vinden dat de verkoop van alcohol beperkt moet blijven, en betwijfelen de positieve effecten sterk.

De partij zegt dat de uitspraak van de handhavers uit een rondgang langs verschillende organisaties komt. Zo zijn ook de VNG en het Trimbos-instituut aan de tand gevoeld volgens de ChristenUnie. De Handhavers Apeldoorn reageerden als volgt: ,,Goede handhaving van overtredingen van deze pilot is in het geheel niet mogelijk. Er zijn teveel losse regeltjes waardoor goed controleren onmogelijk is. We worden door ondernemers ook gewezen op oneerlijke concurrentie en rechtsongelijkheid, en we zijn telefonisch geïntimideerd door een landelijke alcoholketen die geen deelnemer was van de pilot. Wij voelen ons niet gehoord in deze pilot en pleiten voor terug gaan naar de situatie van 2015.”

De ChristenUnie trekt de volgende conclusies: ,,Onze fractie denkt dat het een goed moment is om voor Apeldoorn de balans op te maken. Volgens ons is het schenken van alcohol geen noodzakelijk ingrediënt voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van onze binnenstad. We lezen ook nergens dat de pilot in de deelnemende gemeenten heeft geleid tot een significante omzetverhoging.”

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?