Arbeidsmarkt huishoudelijke hulp

Dinsdag 6 januari 2015

Door christenunie apeldoorn

Kort voor Kerst werd bekend dat medewerkers van Vérian een forse loonsverlaging tegemoet zien in 2015. PvdA, ChristenUnie en GroenLinks willen graag van de wethouder horen of deze informatie, zoals die in de krant te lezen was, klopt. Ook hebben wij samen met deze partijen vragen gesteld over wat de rol is en zou kunnen zijn van de gemeente in het aan het werk krijgen van de groep die ontslagen dreigt te worden. Of ontslagen en andere wijzigingen noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfvoering bij Verian, is de eerste verantwoordelijkheid van vakbonden en de (kanton)rechter.

Het UWV heeft de ontslagaanvraag voor 500 werknemers in november afgewezen: de procedure moest zorgvuldiger. Of de nu gepresenteerde oplossing: een loonoffer, stand zal houden zal in de komende weken duidelijk moeten worden.

Hoe het ook afloopt, het is niet denkbeeldig dat in en na 2015 ontslagen gaan vallen op de arbeidsmarkt voor huishoudelijke hulp in de hele regio. Het is voor de gemeente Apeldoorn en andere gemeenten in de arbeidsregio een belangrijke vraag wat er gebeurd met deze ontslagen werknemers. Worden zij straks door de gemeente passend geholpen bij bemiddeling naar nieuw werk? Gaan ze massaal aan de slag als vrijgevestigden, wellicht als aanvulling op hun uitkering? Zo ja, weten ze voldoende wat ze wel en niet moeten doen om (grote) problemen met instanties als de SVB en de UWV te voorkomen? Daarop als gemeente Apeldoorn voorbereid te zijn is geen luxe maar noodzaak.
Hanna Riezebos, raadslid ChristenUnie Apeldoorn

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over cultuur

REACTIES

Zondag 22 september 2019

Door Redactie

Nog maar een paar weken en dan eindigt de serie met het ‘Groene estafettestokje’ alweer. Wekelijks krijgt iemand het virtuele stokje, in aanloop naar de Green Weeks begin oktober. Deze week is het ‘stokje’ voor Gertjan Schut.

Gertjan woont met zijn gezin in Kerschoten. ,,Begin dit jaar hoorde ik van de training voor energie-coaches, een vrijwilligersfunctie waarmee je iets kunt betekenen in de energie-transitie. Mijn interesse was direct gewekt.” Hij vertelt dat hij opgroeide in de tijd van de oliecrisis. ,,Ik ben me sindsdien bewust van de eindigheid van onze voorraad fossiele brandstoffen. Inmiddels weet ik wel dat die crises weinig met het opraken van voorraad te maken hebben en lees ik ook dat eindigheid van fossiele brandstoffen waarschijnlijk niet hun grootste probleem is.
Ik weiger in doemscenario’s te geloven, maar ik probeer me wél bewust te zijn van mijn ecologische voetafdruk.”

Hij licht toe: ,,We maken thuis duurzame, maar betaalbare keuzes. Geïnspireerd door onze kinderen zijn we steeds minder vlees gaan eten. We eten nu bijna vegetarisch, ook vanwege de misstanden in de vleesindustrie. We hebben een auto, maar we fietsen meestal. Bijna alle verlichting is vervangen door LED. Sinds dit jaar nemen we deel in een zonnepanelenproject (op het dak van voetbalclub Robur). De meeste van onze keuzes zijn net zo goed ingegeven door besparing op geld, of bevordering van gezondheid, als door bescherming van het milieu.”

Gertjan vertelt dat het ook een beetje een sport is geworden. ,,En die sport is ook een belangrijke drijfveer voor mijn keuze om energie-coach te worden. Ik leer allereerst veel over wat we thuis nog kunnen doen. Maar wat thuis niet (meer) kan, kan op zoveel plekken nog wèl! Wat mensen met hun verzoek om advies van een energie-coach ook willen bereiken (of het nou besparing, comfort, milieu of gezondheid betreft), ik vind helpen bij het vinden van een passende oplossing gewoon leuk! Zo draag ik een steentje bij in de bewustwording van de mogelijkheden. Dat is stap één. Vervolgens bepaalt de adviesvrager zelf wat hij concreet wil doen.”

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?