Hoofdtribune sportpark AGOVV niet veilig

Zaterdag 28 juli 2012

Door Redactie

Google Earth

Het college van B en W van Apeldoorn vindt de monumentale houten tribune op het sportpark Berg en Bos niet veilig. Het college heeft de eigenaar, de voetbalvereniging AGOVV (amateurtak), opgedragen om de tribune tot nader order te sluiten voor het publiek. Ook wil het college dat de voetbalvereniging AGOVV met een herstelplan komt om de constructieve veiligheid van de tribune te verbeteren. Bij het opstellen van het plan moet rekening worden gehouden met de monumentale status van de tribune.

De gemeente Apeldoorn heeft de voetbalvereniging AGOVV de afgelopen jaren gewezen op de gebrekkige staat van onderhoud van de hoofdtribune. Vorige week trok de club zelf bij de gemeente aan de bel. Dit vanwege de aanwezigheid van de boktor in een van de dragende  houten kolommen. De afgelopen week hebben constructeurs van de gemeente de hoofdtribune onderzocht. Eerste conclusie is dat de betreffende kolom is doorgerot. Tweede conclusie is dat de tijdelijke constructieve maatregelen zoals die door eigenaar zijn genomen, ontoereikend zijn. In de ogen van de gemeente wordt de veiligheid op deze wijze onvoldoende geborgd. Op basis van berekeningen is de kans reëel dat, bijvoorbeeld bij harde wind, de lichte dakconstructie het niet houdt.

Het college van B en W heeft daarom de voetbalvereniging AGOVV per brief opgedragen om de tribune per direct en op deugdelijke wijze af te sluiten voor het publiek. Ook heeft het college de voetbalvereniging om een herstelplan gevraagd. In het plan moet voetbalvereniging aangeven op welke wijze het de constructie van de houten tribune in orde maakt.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over cultuur

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?