Help de bevolking van Oekraïne

Kansen voor amateurkunst door stichting MarKans

Vrijdag 13 juni 2014

Door Redactie

Markans

Door kunstzinnige activiteiten financieel te faciliteren creëert stichting Markans kansen voor de amateurkunst in Apeldoorn en omstreken. Deze nieuwe stichting heeft als doel kunst en cultuur in Apeldoorn en omgeving te bevorderen. Artistieke gezelschappen en individuele artiesten kunnen vanaf nu een aanvraag doen voor extra activiteiten en ontwikkeling. Meer informatie is te vinden op www.stichting-markans.nl.

Eerste gift

Met een gift van de heer en mevrouw Beckers uit Apeldoorn is een begin gemaakt met de vorming van een fonds ten behoeve van muzikale talentontwikkeling. Zij besloten om als cadeau bij een jubileumviering stichting MarKans te steunen. “Deze gift is een start, hopelijk volgen anderen dit voorbeeld.”, aldus de heer Beckers.

Aanvragen

Naast cursisten en groepen van Markant, Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie Apeldoorn, kunnen ook andere amateurkunstenaars een aanvraag doen. Het gaat om extra activiteiten die een steuntje in de rug nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ondersteuning van aanschaf van instrumenten voor individuele talenten, maar ook een project voor een groep deelnemers. Zo wil de stichting bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van amateurkunst in Apeldoorn.

Doneren

Het is mogelijk om de stichting een meerjaren donatie te schenken en aan te geven welk bestedingsdoel eraan gekoppeld moet worden. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor specifiek beeldende kunst of theater. Omdat stichting Markans is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling heeft zij een ANBI status ontvangen en zijn giften daarmee fiscaal aftrekbaar voor zowel bedrijven als particulieren.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over cultuur

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?