Moet de grijze container blijven in Apeldoorn?

Dinsdag 13 januari 2015

Door Redactie

Inwoners van Apeldoorn gaan aanstaande donderdag het gesprek aan met de Apeldoornse politiek over het verdwijnen van de grijze container uit het straatbeeld. 

De gemeente Apeldoorn wil dit jaar een proef houden met de manier waarop we afval inzamelen. De proef begint in Osseveld/Woudhuis. Bewoners van laagbouw woningen in die wijken moeten hun restafval wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt. Voor kunststofafval krijgen de  bewoners een oranje container bij hun huis,  in de plaats van de huidige grijze container.  De gemeente hoopt zo verdere scheiding van afval te stimuleren.

Wethouder Olaf Prinsen heeft in een eerder stadium aangegeven dat bewoners van laagbouwwoningen die hun restafval straks in een ondergrondse container stoppen, per liter afval evenveel betalen als bij het aan de weg zetten van een grijze container.

Apeldoorner Arnout Nijhuis is geen voorstander van dit systeem daarom is hij vorig jaar een petitie gestart. Deze petitie heeft inmiddels ruim 1600 ‘handtekeningen’ ontvangen en daarom krijgt Nijenhuis aanstaande donderdag tijdens de politieke markt in het stadhuis de gelegenheid om zijn petitie uit te leggen aan de Apeldoornse politiek.

Wat moet er met de grijze container gebeuren?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over cultuur

REACTIES

Donderdag 1 juni 2017

Door Redactie

Gerard Oltmans

De grijze container krijgt medio 2018 een oranje klep. In deze oranje container kan vanaf dat moment plastic, metaal en drankverpakking (PMD) worden verzameld. Dit is het grootste deel van het restafval. De oranje container wordt, net als de groene en blauwe container, gratis van huis opgehaald. De kleine hoeveelheid restafval die daarna overblijft, kan weggebracht worden naar speciale ondergrondse containers.

Als het aan het college van B en W ligt, zet Apeldoorn de komende jaren in op een verdere scheiding van afval. Het uiteindelijk doel is om tot 30 kilo restafval per persoon te komen in 2025. Om deze doelstelling te realiseren wil het college een breed pakket aan maatregelen nemen. Meest in het oog springende onderdeel van het vastgestelde recycleplan is het zogeheten omgekeerde inzamelen.

Luiers
Om de hoeveelheid restafval te beperken voor gezinnen met kinderen in de luiers, start een proef voor luierinzameling. Dit om het makkelijker te maken om afval te scheiden. ,,Dit idee komt voort uit de enorme hoeveelheid reacties naar aanleiding van het concept recycleplan. Het plan was onderwerp van gesprek op social media en er werden dan ook veel goede suggesties aangedragen. Op basis hiervan zijn er diverse aanpassingen aan het plan gedaan. Het bieden van service staat hierbij voorop”, vertelt wethouder Mark Sandmann.

Naast de proef voor luierinzameling, wil het college enkele ondergrondse containers voorzien van een kleinere inwerptrommel. Dit maakt het mogelijk om kleinere afvalzakken aan te bieden tegen een aangepast tarief. ,,We merkten dat mensen het prettiger vinden om hun afval in kleinere hoeveelheden aan te bieden. Juist omdat het overgebleven restafval nog maar weinig is. Daarom willen we, waar nodig, de ondergrondse containers aanpassen”, legt Sandmann uit.

Hoogbouw
Ook bij hoogbouwwoningen blijkt er een sterke behoefte om afval te scheiden, daarom wordt er geïnvesteerd in aparte ondergrondse containers voor PMD. Dit betekent dat de Klik-m haken aan de lantaarnpalen zullen verdwijnen.

Met het nieuwe recycleplan hoopt de gemeente tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar scheidings-en recyclingmogelijkheden. Er is in het plan ook speciale aandacht voor Apeldoorners met een zorgvraag.

Naast het omgekeerd inzamelen worden er aanvullende maatregelen getroffen om het scheiden van afval te bevorderen. Om meer service te bieden, zal de milieustraat langer open zijn en worden de gratis kilo’s grofvuil verhoogd naar 400 kilo. Ook Foenix wordt als een belangrijke partner gezien in het plan, samen met hen is gekeken naar hun rol binnen het nieuwe beleid om zoveel mogelijk service te bieden. Meer informatie over het recycleplan is te vinden op recycleservice.apeldoorn.nl

Eind juni wordt het voorstel besproken in de gemeenteraad, deze neemt vervolgens 6 juli een besluit.

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?