Open dagen voortgezet onderwijs Apeldoorn

Donderdag 8 januari 2015

Door Redactie

In januari 2015 vinden de open dagen van de middelbare scholen in Apeldoorn die zijn aangesloten bij de Veluwse onderwijsgroep plaats. Tijdens de open dagen kunnen basisschoolleerlingen zich oriënteren op het voortgezet onderwijs. Door middel van rondleidingen en proeflessen krijgen zij een beeld van de school.

De data van de open dagen:

 • Veluws College Walterbosch –woensdag 28 januari 2015 van 14.30-18.00 uur. 
  • Het Veluws College Walterbosch is een school voor havo, atheneum en VWO+ (atheneum+ en Gymnasium+).
 • Veluws College Cortenbosch – zaterdag 24 januari 2015 van 9.30-13.00 uur.
  • Het Veluws College Cortenbosch is een school met richtingen van basis- of kaderberoepsgericht niveau tot de gemengde of theoretische leerweg.
 • Veluws College Mheenpark – vrijdag 30 januari 2015 van 18.00-21.00 uur.
  • Het Veluws College Mheenpark is een school voor mavo en onderbouw havo, atheneum en VWO+ (atheneum+ en Gymnasium).
 • Sprengeloo – woensdag 21 januari 2015 van 14.30-16.30 uur en van 18.30-20.30 uur.
  • Sprengeloo biedt de volgende leerwegen aan: kaderberoepsgerichte leerweg, basisberoepsgerichte leerweg en mavo/ mavo X-tra.
 • De Heemgaard – vrijdag 23 januari 2015 van 16.00-20.30 uur.
  • De Heemgaard is een school voor mavo-, havo- en atheneumleerlingen.
 • Christelijk Lyceum – woensdag 28 januari 2015 van 13.30-16.30 uur en van 18.30- 20.30 uur.  
  • Het Christelijk Lyceum is een school voor mavo-, havo-, atheneum en gymnasiumleerlingen.

Update Open dagen AVOO scholen:

 • Edison College 14 januari 14.00-16.00 en 18.30-21.00 uur
 • Gymnasium Apeldoorn 31 januari 10.00-12.30 uur
 • KSG 4 februari 15.00-17.30 en 18.30-21.30 uur

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over cultuur

REACTIES

Donderdag 22 augustus 2019

Door Redactie

In de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Hoofdstraat zal op 31 augustus om 14.00 uur een bijzondere bijeenkomst plaatsvinden. De voorzitter en pastoor van de Emmaüsparochie, de heer Hermens, de koster, de heer Pol, en de voorzitter van de Vereniging Oud Apeldoorn (VOA), mevrouw Van der Zande zullen hun handtekening zetten onder een  overeenkomst waarin de toekomst van “De Schatkamer van de OLV-kerk” wordt veiliggesteld.

Deze schatkamer herbergt een prachtige collectie spullen van religieuze aard die in vijftig jaar verzameld zijn door de heer Pol. Om er zeker van te zijn dat de collectie in de toekomst bijeen blijft benaderde de heer Pol de VOA. Deze vereniging beheert reeds meerdere cultuurhistorisch waardevolle zaken en de heer Pol was dan ook van mening dat de collectie bij de VOA het best op haar plaats is. Omdat de schatkamer de geschiedenis van de Rooms Katholieke kerk in Apeldoorn  zichtbaar maakt, vindt de VOA het belangrijk dat de schatkamer voor  Apeldoorn behouden blijft.

Tussen de Emmaüsparochie, de heer Pol en de VOA is nu overeengekomen dat de parochie en de heer Pol hun deel van de collectie in eigendom overdragen aan de VOA en dat de VOA de ruimte die nu als schatkamer is ingericht, mag blijven gebruiken om de collectie aan het publiek te tonen.

De openingstijden van de schatkamer blijven zoals ze zijn in juli en augustus iedere zaterdag en de rest van het jaar de eerste zaterdag van de maand: van 12.30 uur tot 15.30 uur.

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?