Overeenstemming passend onderwijs

Zaterdag 19 april 2014

Door Redactie

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt de Wet op het passend onderwijs ingevoerd. Scholen worden dan verantwoordelijk voor de ondersteuning van leerlingen met een zorgvraag. Alle scholen in het voortgezet onderwijs zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband.

In een samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over de manier waarop leerlingen zo goed mogelijk de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg is belangrijk omdat leerlingen niet alleen recht hebben op passend onderwijs, maar ook op een veilige en stimulerende opvoeding. Om ondersteuning voor kinderen zowel in het onderwijs als thuis goed op elkaar af te stemmen is samenwerking met de gemeenten nodig, die vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn  voor de jeugdzorg.

De afgelopen maanden hebben gemeenten en de samenwerkingsverbanden overleg gevoerd hierover. Op maandag 7 april werd in het gemeentehuis van Voorst het eindoverleg gevoerd, en de overeenkomst getekend tussen het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en de wethouders van Apeldoorn, Epe en Voorst.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over cultuur

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?