Stadspanel: opvang asielzoekers in Apeldoorn

Woensdag 21 januari 2015

Door Redactie

Het Apeldoorn Direct Stadspanel, met inmiddels zo’n duizend leden, gaat de komende weken een onderzoek uitvoeren naar hoe Apeldoorn denkt over de plaatsing van asielzoekers in onze stad. Momenteel zijn er meerdere locaties die als optie worden bekeken en is het politieke debat volop gaande. Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe de Apeldoorners aankijken tegen dit onderwerp.

Het Apeldoorn Direct Stadspanel is opgezet om voor de stad relevante onderwerpen te onderzoeken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stem van en wordt enkele keren per jaar uitgevoerd. Er zijn al onderzoeken geweest over de koopzondag en de huisvesting van Volkert van de Graaf in Apeldoorn.

Wil jij meepraten over deze en andere belangrijke onderwerpen die spelen in onze stad? Wil jij jouw mening laten meewegen in wat Apeldoorn vindt over actuele zaken? Meld je dan aan voor het Apeldoorn Direct Stadspanel. Inschrijven is zo gedaan en kan via www.apeldoorndirect.nl/Stadspanel

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Donderdag 5 februari 2015

Door Redactie

Apeldoorn Direct doet onderzoek hoe de inwoners van Apeldoorn denken over de plaatsing van asielzoekers in onze stad. Momenteel zijn er meerdere locaties die als optie worden bekeken en is het politieke debat volop gaande. Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe jij aankijkt tegen dit onderwerp.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers(CAO) heeft samen met de gemeente Apeldoorn een vijftal locaties geselecteerd waar een asielzoekerscentrum gevestigd kan worden. Voordat het zover is komt er eerst een breed maatschappelijk gesprek om te bekijken of er draagvlak is onder de Apeldoorners. Burgemeester Berends stelt dat ze niet zomaar ‘ja’ zeggen.

Het Apeldoorn Direct Stadspanel is opgezet om voor de stad relevante onderwerpen te onderzoeken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stem van en wordt enkele keren per jaar uitgevoerd. Er zijn al onderzoeken geweest over de koopzondag en de huisvesting van Volkert van de Graaf in Apeldoorn.

Apeldoorn Direct is benieuwd naar jouw mening. Moet Apeldoorn bijdragen aan de opvang van asielzoekers? En hoeveel asielzoekers moet Apeldoorn dan opvangen?. Doe mee met het panel en laat ons weten hoe jij hier tegenaan kijkt.

 

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?