Help de bevolking van Oekraïne

Voorzitter wijkraad Brink & Orden

Dinsdag 24 november 2015

Door ApeldoornPaktaan

De wijkraad Brink & Orden zoekt een voorzitter.

Taakomschrijving:

• lid van het bestuur

• (pro)- actief knelpunten en mogelijkheden signaleren en acties hieraan verbinden

• behartigen belangen van de wijkbewoners in brede zin

• stimuleren van de bestuursleden en indirect de commissieleden

• bijdragen aan collegiaal bestuur van de wijkraad als geheel

• eventueel assisteren in algemene bestuurstaken

• adviseren en overleggen met gemeente, bewoners en instellingen

• overleg wethouders inzake speciale projecten

• overleg en adviseren met stadsdeelmanager en manager OW

• afgevaardigde naar externe vergaderingen, zoals platform groot/klein – dorps en

wijkraden – PMA – buurtregisseur

• netwerken met gemeente, bewoners en instellingen

• trouble shooter algemeen

 

Als bestuurslid dient u woonachtig te zijn het wijkraadgebied van Brink & Orden.

Voor meer informatie/aanmelding: Jolanda Boukari, telnr. 0553555796 of per email

wijkraad@brinkenorden.nl

 

Deze vrijwilligersvacature wordt u aangeboden door het Verenigingsburo, onderdeel

van Stimenz. Kijk voor deze vacature en/of andere vacatures op

www.verenigingsburo.nl of bel 055-5270581.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?