Apeldoorn krijgt meer rust door opbouw sociale reserve

Donderdag 18 februari 2016

Door Redactie

 

 

Het college heeft de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd over het jaarrekeningresultaat over 2015. Dat jaar kenmerkte zich door grote financiële risico’s, met name bij de nieuwe taken in het sociale domein. De inzet om deze risico’s te verkleinen, heeft effect gehad. Zo kan in het sociale domein een reserve worden aangelegd van naar verwachting meer dan 10 miljoen euro. Deze reserve kan bijdragen aan rust en stabiliteit in dit domein waar de komende jaren door het Rijk nog verder wordt bezuinigd en nog het nodige moet veranderen.

Wethouder financiën Detlev Cziesso: ,,Aan het begin van 2015 keken we aan tegen risico’s van bij elkaar zo’n 25 miljoen euro in het sociale domein. Alle reden om daar als college goed op te sturen. Ik ben tevreden dat dat is gelukt. Veel andere gemeenten hebben in 2014 al reserves aangelegd voor de veranderingen in de zorg. Wij waren niet in de financiële positie dat dat hier ook kon. Nu kan dat dus wel en dat zorgt voor rust.”

Dit is een tussentijdse prognose en er zijn nog steeds onzekerheden. Bij de presentatie van de jaarrekening in april kan het college het precieze financiële resultaat toelichten.

Wmo en jeugd

Begin 2015 leek de gemeente Apeldoorn af te stevenen op een miljoenentekort. Dit gold zowel voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang (onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning) als voor jeugdhulp. De onduidelijkheid over de aantallen cliënten en de manier waarop het rijksgeld verdeeld zou worden over de gemeenten, heeft tot ver in 2015 voortgeduurd. Apeldoorn heeft zich ingezet om deze financiële risico’s het hoofd te bieden. Wethouder Paul Blokhuis: ,,Aan de inkomstenkant hebben wij lobbywerk verricht om meer budget te krijgen uit Den Haag. Aan de uitgavenkant hebben wij ingezet op de transformatie. Dat betekent dat we hebben gekeken hoe we de zorg slimmer kunnen organiseren waardoor we met een teruglopend budget toch de zorg kunnen blijven leveren. Zo maken bijvoorbeeld steeds meer mensen gebruik van collectieve voorzieningen, zoals een ontmoetingsplek. Ze ontmoeten daar andere mensen, zetten hun talenten in en doen minder een beroep op de duurdere individuele ondersteuning. Dit alles is succesvol geweest want in plaats van een miljoenentekort hebben we in 2015 minder geld uitgegeven dan verwacht. Dat geld blijft beschikbaar voor het sociale domein waar we het de komende jaren nog goed kunnen gebruiken. We zijn nog niet klaar, er liggen nog grote opgaven. Zo wordt er door het Rijk nog verder bezuinigd op de zorgtaken.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.100 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!