Help de bevolking van Oekraïne

Apeldoorn stelt woningbouw naar beneden bij

Donderdag 3 november 2011

Door Redactie

D&R Fotografie

De gemeente Apeldoorn stelt de het woningbouwprogramma naar beneden bij. Dat hebben wethouder Rob Metz en Fokko Spoelstra in een brief naar de raad bekend gemaakt.

“De crisis op de woningmarkt speelt ons parten. Een onderzoek naar de Apeldoornse situatie wijst uit dat we rekening moeten houden met een substantiële vermindering van het tot 2020 te bouwen woningen”, aldus Metz. Spoelstra vult aan: “Dat betekent dat grond die we, vaak op de top van markt, hebben gekocht, onbebouwd blijft. Dat kost ons dus geld, in plaats van dat het wat oplevert. Het exacte bedrag wat ermee gemoeid is, weten we nog niet maar wij houden rekening met een tekort van tientallen miljoenen.”

Om een nader beeld te krijgen van de actuele stand van zaken rond het woningbouwprogramma, is er dit jaar een onderzoek uitgevoerd. Metz: “We wilden in een vroegtijdig stadium inzichtelijk hebben wat dit betekent voor Apeldoorn. Dat is de enige manier om nog tijdig te kunnen bijsturen. De resultaten uit dat onderzoek geven aan dat er dus beduidend minder kan worden gebouwd de komende tien jaar. We hebben grond aangeschaft in een hoogconjunctuur, op ‘de top van de markt’. Daarna is de woningmarktcrisis ontstaan. Voor ons, en voor tal van andere gemeenten, op een zeer ongunstig moment. Recent onderzoek van Deloitte en Touche leert dat Nederlandse gemeenten gedwongen worden om de komende jaren enorme bedragen moeten afschrijven op de grondposities”.

Spoelstra: “Dat dit financiële consequenties heeft staat als een paal boven water. We weten alleen nog niet precies hoe hoog dit bedrag uitvalt. We houden, zoals gezegd, rekening met tientallen miljoenen euro’s. Doordat er nog veel kan gebeuren de komende jaren, is het lastig een exact bedrag te noemen. Het is een zeer complexe situatie doordat er we afhankelijk zijn van veel externe factoren en trends. Momenteel zijn we druk aan het rekenen wat de risico’s per bouwlocatie zijn. Daarnaast bekijken we andere opties. We kijken of we kunnen herfaseren, we kijken wat we op het gebied van marketing meer kunnen doen of dat we wellicht wat aan de prijsstelling moeten doen. Alle facetten worden onderzocht. We verwachten meer duidelijkheid als dit onderzoek is afgerond. Ik verwacht dat dit in het vroege voorjaar van 2012, bij de presentatie van de Voorjaarsnota klaar is. Voor het eind van dit jaar presenteren wij een tussenrapportage.”

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?