Help de bevolking van Oekraïne

Behoefte aan en rustig oudjaar, zonder geknal?

Zaterdag 20 april 2013

Door StrangeArt

Feit:
De Partij voor de Dieren en GroenLinks willen vuurwerkoverlast in Apeldoorn zo snel als mogelijk verminderen.
Op de website www.meldpuntapeldoorn.nl/vuurwerk kunnen burgers, winkeliers en anderen belanghebbenden locaties doorgeven waarvan zij vinden dat daar geen vuurwerk mag worden afgestoken.
PvD en GL dienen vervolgens een amendement in met als doel de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen en plekken aan te wijzen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken

De kritiek op het afsteken van particulier vuurwerk neemt toe. Het landelijke meldpunt Vuurwerkoverlast dat afgelopen jaarwisseling geïntroduceerd is, leverde bijna 80.000 reacties op. Vuurwerk leidt elk jaar tot enorme maatschappelijke schade. Niet alleen materiële schade maar ook letsel- en gezondheidsschade bij mens en dier. Daarnaast wordt er ieder jaar een enorme hoeveelheid giftige stoffen de lucht in geblazen en is vuurwerk een bron van fijnstof, met grote gevolgen voor bijvoorbeeld astmapatiënten.
De verwachting is dat de Tweede Kamer dit jaar zal discussiëren of er een verbod komt op het afsteken van particulier vuurwerk. Vooruitlopend op dit debat willen GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Apeldoorn alvast werken aan een verbod voor het afsteken op speciale locaties.

Commentaar:
Mijn voorstel zou zijn de verbodsbepaling om te draaien. Bijna heel Apeldoorn vuurwerkvrij, en op benoemde locaties (parken?) vuurwerk toe te staan. Makkelijker te handhaven en geen diffuus woud van stille vlekken.

StrangeArt is de avatarnaam van Roelof Rump, de foto is niet van mij, maar is de door PvD en GL gebruikte poster

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?