Belastingen

Woensdag 7 september 2016

Door christenunie apeldoorn

Deze week was een uitspraak van de Europese Commissie prominent in het nieuws. Ierland en Apple (U weet wel, van die mooie dure apparaten) werden veroordeeld omdat Apple volgens de Europese Commissie veel te weinig belasting had betaald. Totaal zou Apple vele miljarden moeten gaan betalen. De genoemde percentages (in het laatst onderzochte jaar ongeveer een half procent winstbelasting betaald) geven de indruk dat de Commissie een goed verhaal heeft.

Deze discussie komt erg vaak terug. Om de overheid te laten functioneren, heeft ze geld nodig. Daarvoor moet belasting worden betaald. Een bekende is de inkomstenbelasting. Die betalen we allemaal. Daarnaast kennen we de BTW (belasting bij aankoop van goederen of diensten) en de belasting op bedrijfswinsten. Nu is de laatste decennia gewerkt aan lagere belastingen. Dat geldt zowel de inkomstenbelasting als de winstbelasting. Tot zover niets bijzonders. Het is ook niet onredelijk dat verlagingen (of verhogingen) voor burgers en bedrijven enigszins gelijk op gaan.

Het is echter wel zo dat vooral internationale bedrijven zoeken naar de laagste belastingtarieven. Bedrijven kunnen ook dreigen met vertrek naar een andere land, waar de belastingen lager zijn. Daarover kunnen bedrijven afspraken maken met de belastingdienst. Dat is niet erg. Het is goed dat bedrijven weten hoeveel ze moeten betalen. Het is echter niet goed dat bedrijven kunnen afspreken dat ze nergens belasting behoeven te betelen of in één enkel land een klein beetje, veel minder dan anderen. Omdat bezuinigen op overheidsuitgaven weliswaar een goede zaak is (de overheid moet zuinig aan doen), maar in de praktijk erg lastig is, ook omdat de burgers die uitgaven wel verwachten, gaat belastingverlaging voor de bedrijven ten koste van hogere belastingen voor burgers.

Het zou goed zijn om duidelijk te maken wat het effect is van die te lage belastingen voor sommige grote bedrijven op de winstbelasting voor andere bedrijven en de tarieven van de inkomstenbelasting. Dat zou ook zomaar de waardering voor de Europese samenwerking kunnen vergroten. Misschien is dat vandaag ook wel een gewenste zaak.

Roelof Veen, Raadslid ChristenUnie

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?