Bestemmingsplan gewijzigd bij gebrek aan behoefte Bedrijvenpark Apeldoorn A1 Zuid

Vrijdag 11 mei 2012

Door Redactie

Apeldoorn Direct

Iedere tien jaar moeten bestemmingsplannen worden aangepast aan de actualiteit. Zoals het er nu uitziet, is er de komende tien jaar geen behoefte aan het Bedrijvenpark Apeldoorn A1 Zuid. Het Bedrijvenpark wordt dan ook nu niet meer als zodanig bestemd. De locatie wordt uit het bestemmingsplan Beekbergsebroek – Biezematen gehaald en meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Het Woud. Handhaving van de nu bestaande (vooral agrarische) bestemmingen is daarbij het uitgangspunt. In geval zich andere initiatieven aandienen, dan zullen die op dat moment worden beoordeeld. Als daarvoor een herziening van het bestemmingsplan nodig is, dan zal dat bekend worden gemaakt.

Op woensdag 23 mei is er in restaurant Pijnappel in Klarenbeek (Hoofdweg 55) tussen 16.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst. Inwoners van het plangebied en andere betrokkenen bij bestemmingsplan Buitengebied het Woud kunnen daar vragen stellen over dit plan.

Het Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid omvatte de ontwikkeling van ruim honderd hectare bedrijventerrein op de locaties Biezematen (bedrijventerrein Ecofactorij II) en in de Beekbergsebroek (Bedrijvenpark Apeldoorn A1 Zuid). Vooral in verband met de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Apeldoorn A1 Zuid is nut- en noodzaak ter discussie gesteld.

De voorbereiding van het bedrijventerrein Ecofactorij II (in het gebied de Biezematen) wordt in een langzamer tempo voortgezet. De ontwikkeling wordt afgestemd met de uitgifte van het bestaande bedrijventerrein Ecofactorij. Ecofactorij II is nodig voor de opvang van grootschalige bedrijven en bedrijven in de milieucategorieën 4 en 5. Voor de locatie Biezematen wordt over een aantal maanden het bestemmingsplan verder in procedure gebracht om Ecofactorij II mogelijk te maken.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?