Help de bevolking van Oekraïne

Bestuurders uit regio bijeen voor oprichting Regionaal werkbedrijf

Maandag 2 februari 2015

Door Redactie

Bestuurders van veertien gemeenten uit Gelderland, Overijssel en Flevoland, UWV, werkgevers en vakbonden, zijn vrijdag 30 januari bijeen geweest voor overleg over de oprichting van het Regionaal Werkbedrijf. Het doel van deze nieuwe netwerkorganisatie is om mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een uitkering zo efficiënt mogelijk naar werk te begeleiden bij werkgevers in de regio.

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Eén van de doelen van deze wet is meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Overheid, werkgevers en werknemers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er in Nederland de komende jaren 125.000 extra banen komen voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen bij een fulltime dienstverband. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening krijgen hierbij voorrang. Vanaf 1 januari 2015 komen daar de mensen bij die instromen in de Participatiewet. Voor de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe betekent dat de komende twee jaar 850 extra banen. Voor de realisatie van deze zogenoemde baanafspraken wordt de samenwerking tussen gemeenten en werkgevers, werknemers, UWV, de Sociale Werkvoorziening, het beroepsonderwijs, het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio geïntensiveerd.

Om de afspraken vorm te geven en te monitoren moet in elke arbeidsmarktregio in Nederland een Regionaal Werkbedrijf worden ingericht. Het Regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijke netwerkorganisatie van gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze nieuwe netwerkorganisatie vormt de schakel tussen inwoners met een arbeidsbeperking in de veertien gemeenten en de werkgevers die extra banen creëren op basis van de afspraken uit het sociaal akkoord.

De samenwerkende partijen voor de arbeidsmarkt in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe streven ernaar om eind maart de handtekeningen te zetten onder het sociaal akkoord voor de regio, waarmee de formele oprichting van het Regionaal Werkbedrijf wordt bekrachtigd. In de regio treedt de gemeente Apeldoorn op als centrumgemeente bij de vormgeving van het Regionaal Werkbedrijf.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?