Help de bevolking van Oekraïne

Bestuurskosten Apeldoorn te hoog. Raadslid, kijk eerst naar je zelf.

Zondag 26 augustus 2012

Door StrangeArt

StrangeArt

Uit een vergelijking tussen gelijksoortige gemeenten blijkt dat Apeldoorn hogere bestuurskosten heeft dan de vergeleken gemeenten. Bestuurskosten zijn  ondersteuning van de raadsleden (Griffie), het College van B&W en de vergoeding aan raadsleden. Je kunt bij B&W dan gissen naar de privé chauffeur en declaraties. Maar deze kosten zijn maar een klein deel van het budget. De Raad en de Griffie soupeert een hoog deel van de kosten. Kosten die mijns inziens terecht zijn, een goede ondersteuning van de raad en B&W voorkomt incidenten beleid.

Mijn eigen ervaring is dat de Griffie heel dienstbaar is aan raadsleden. Een vraagbaak die je bijstaat bij vaak moeilijke onderwerpen. Nu in de luwte maak ik als burger ook wel eens gebruik van de Griffie, altijd een snel en adequaat antwoord. Dus raadsleden: kijk niet alleen maar naar de hogere kosten in vergelijking met andere gemeenten, maar breng in kaart wat de meerwaarde is.

Wil je als raad bezuinigen op bestuurskosten, kijk dan eerst naar je zelf, en roep niet publiekelijk dat de bestuurskosten te hoog zijn. Impliciet schuif je dan bezuinigingen door naar anderen, en vergeet je je eigen vergoeding.

Bij wet is het mogelijk 20% minder te betalen dan het maximum. De raad kan bij verordening bepalen dat ten hoogste 20% van de vergoeding voor de werkzaamheden wordt uitgekeerd, berekend naar het aantal gehouden vergaderingen. In dat geval geschiedt de uitkering aan het lid van de raad op basis van het aantal bijgewoonde vergaderingen.

Raadsleden: Geef een voorbeeld functie en bezuinig eerst bij je zelf.

De foto: Slaat natuurlijk nergens op, en ik vraag jullie dan ook om deze foto associatief  te koppelen aan dit blog

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?