Casco maatwerk in zorg en welzijn

Woensdag 18 april 2012

Door christenunie apeldoorn

Christenunie

Binnenkort zal de gemeenteraad een positief besluit nemen over de ‘gekantelde’ verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Bij de bespreking ervan tijdens de voorbereidende vergadering (PMA) donderdag 12 april jl. zei de Adviesraad WMO dat sprake is van een Casco oplevering. Het besluit is niet meer dan de uitwerking van de visie dat de ene persoon de ander niet is. Er is ook meer oog voor de maatschappelijke omgeving van de persoon met de beperking, iets wat terugkomt op het individualisme van voorheen. En in plaats van in voorzieningen, dus aanbodgericht, wil de gemeente vanuit de vraag van de persoon kijken wat er mogelijk is. Maatwerk dus. Mensen zijn geen eenheidsworst.

In de gemeenteraad is een meerderheid die bij de uitvoering graag goed geïnformeerd  wil worden over de klanttevredenheid. Dat is geen kwestie van niet los kunnen laten. Omdat de indicatiestelling als taak bij onszelf ligt zijn wij verantwoordelijk toe te zien dat de beoogde resultaten ook volgens de aanvragers worden gehaald. SMART dus gelet op de Casco oplevering.

Als volksvertegenwoordiger weet je dat behalve idealen ook een addertje onder het gras zit, namelijk dat er tegelijkertijd sprake is van een bezuinigingsoperatie door de landelijke overheid. En daarom dat, hoe je ook kantelt of eventueel weer terugkantelt, sprake zal zijn van een soberder pakket, waarbij geprobeerd moet worden uit te komen met basisvoorzieningen voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Individuele voorzieningen en begeleiding zullen er op gericht zijn dat iemand zelfredzaam blijft. De gewenste prestaties zijn gericht op het zelf voeren van een huishouding en maar zeer beperkt op onderhouden van andere sociale contacten.

Daarom heb ik er op aangedrongen, opnieuw, voor een beoordeling van een hulpvraag niet uit te gaan van een telefonische gesprek, maar liefst bij mensen thuis of desnoods op kantoor in gesprek te gaan. Weliswaar  is een telefonisch contact voldoende om te beoordelen of iemand een taxipas mag krijgen. Prima als dat de enige vraag is, maar dat is niet het contact waarvan je werkelijk het brede beeld krijgt van de aanvrager en waarmee je maatwerk levert. Tot deze conclusie kwamen ook de WMO-adviesraad en het Gehandicapten Platform Apeldoorn.

Het is mijn overtuiging dat een goede kennismaking het zicht op de aanvrager verbetert en zich op termijn zowel in resultaat als financieel terugbetaalt.

Tot slot: ‘Wat vindt u van een vaste consulent/contactpersoon binnen de gemeente voor de gebruikers van WMO-voorzieningen?’

Jeannet Huizing – raadslid ChristenUnie

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?