College houdt belangrijke informatie “onder de pet”

Dinsdag 26 juni 2012

Door StrangeArt

StrangeArt

De landelijke overheid heeft de gemeentelijke financiën van Apeldoorn in kaart gebracht (Financiële scan). Dit kan de opmaat zijn voor een artikel 12 situatie (onder curatele van het rijk). Het verbijsterende is, dat de gemeenteraad deze informatie niet heeft, en pas na lang aandringen van een aantal politieke partijen deze informatie krijgt. (De raad krijgt deze financiële scan, maar u als geïnteresseerde burger trouwens niet)!

In dit document staan belangrijke feiten: waar kunnen we op bezuinigen, waar moeten we op bezuinigen, wat is de belastingruimte, waar geven we te veel geld aan uit, etc. Het feit dat het college deze belangrijke informatie niet met de raad wilde delen is triest. Het college kan nu anticiperend beleid voeren, met informatie die de raad ontbreekt

Een paranoïde gedachte: Het college anticipeert al op deze geheime financiële scan: kijk naar Orpheus, deze cultuurtempel krijgt – voorafgaand aan de zomernota – 900.000 euro. De raad kan – door het ontbreken van het gehele financiële plaatje – de consequenties hiervan voor andere beleidsvelden (denk aan minima beleid) niet overzien. En voor Orpheus geldt: eens gegeven blijft gegeven (maar hierover meer in een latere column).

Terzijde, maar niet helemaal:
De gemeentewet schrijft voor dat het college de raad alle inlichtingen geeft die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Het is bedroevend te constateren dat het college al na 2 maanden functioneren de zelfde foute houding aanneemt als vorige colleges (vertel niet te veel, laat de raad in het ongewisse).

Stelling:

Politieke partijen die “Openbaarheid” als hoog goed zien, verkleuren al snel als men tot de bestuurlijke elite gaat behoren.

Over de foto: De gemeenteraad ziet alleen maar het open kluisje, het college weet wat in de gesloten kluisjes voor verrassingen zit.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?