College naïef of laks in vermelding nevenfuncties?

Maandag 4 juni 2012

Door StrangeArt

StrangeArt

 

In april schreef ik een artikel over het reisje van Blokhuis naar St. Petersburg. Bij de voorbereiding van die column viel mij op dat de functie van beschermheer van de betreffende stichting niet bij de nevenfuncties van Blokhuis was vermeld.

Het leek mij niet opportuun om dat te vermelden, het kon een omissie van Blokhuis zijn. Ook was de verwachting dat na deze discussie over dit uiteindelijk zelf betaalde reisje, de ‘fout’ hersteld zou worden. Daarnaast was de column prikkelend genoeg, nog meer vraagtekens zou op persoonsbeschadiging lijken, en dat is beslist niet de bedoeling.
Begin mei, na vier weken, was deze nevenfunctie nog niet op de site vermeld. Dus maar een e-mail gezonden:


Dag Paul,

De vrijheid wordt genomen om je Paul te noemen. Op de website van Apeldoorn staat bij je nevenfuncties niet je functie als beschermheer van ‘Happy World’. Hoewel deze functie louter ceremonieel is, zou ik je aan willen raden deze functie toch bij je nevenfuncties te plaatsen, dit om misverstanden te voorkomen.

Met een hartelijke groet,
Roelof Rump

Op dit moment, in begin juni, is de functie van Beschermheer nog steeds niet op de site vermeld. En dat begrijp ik nou niet, kun je hieruit de conclusie trekken dat men slordig omgaat met nevenfuncties? En welke nevenfuncties van de collegeleden zijn nog meer niet vermeld?

Open vraag aan onze nieuwe burgemeester Berends: In uw maiden speech noemde u integriteit een belangrijk aspect van het openbaar bestuur. Er is dus werk aan de winkel, laat alle collegeleden nog eens kritisch naar de nevenfuncties kijken. (En vooral, maar niet alleen,  nevenfuncties bij organen die een gemeentelijke subsidie krijgen, dit subsidiefeit was namelijk de essentie van de eerder gepubliceerde column).

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?