College wil vastgoed afstoten

Vrijdag 6 juli 2012

Door Redactie

StrangeArt

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn wil een deel van het eigen vastgoed verkopen.

“Wij hebben afgelopen jaar kritisch gekeken naar wat de eigen taken zijn en wat niet”, geeft wethouder Brouwer aan. “Daarnaast moet de gemeente bezuinigen. Als college hebben wij daarom besloten een deel van ons vastgoed te verkopen. Wij beginnen met de verkoop van het niet-maatschappelijk vastgoed. Over het behoud en afstoten van het maatschappelijk vastgoed gaan wij na de zomer in overleg met de gebruikers, de partners in de stad en met de gemeenteraad.”

Niet-maatschappelijk vastgoed

Bij niet-maatschappelijk vastgoed gaat het bijvoorbeeld om woningen, locaties voor kinderopvang en parkeergarages. Voor elk pand maakt de gemeente de analyse of,en met welke voorwaarden, verkoop financieel aantrekkelijk is. Het tempo, de volgorde en de wijze van verkoop wordt nog bepaald.

Maatschappelijk vastgoed

De gemeente bezit ook maatschappelijk vastgoed zoals wijkcentra, gymzalen en zwembaden. In 2011 heeft de gemeenteraad aangegeven dat dit maatschappelijk vastgoed beter kan worden benut en dat het aantal sociaal culturele accommodaties, bibliotheken, sportvelden en sporthallen kan worden verminderd. Inmiddels heeft de gemeente een inventarisatie van de mogelijkheden voor een betere benutting van beschikbare vierkante meters. Na de zomer legt het college van b&w  aan de raad de keuzes over het vastgoed voor. Daarna werkt de gemeente  per stadsdeel de plannen uit op basis van de informatie van gebruikers en maatschappelijke partners.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?