Help de bevolking van Oekraïne

Daar maken we ons sterk voor

Maandag 20 juni 2016

Door christenunie apeldoorn

In 2012 maakte ChristenUnie kamerlid Esme Wiegman zich er sterk voor: een nationaal actieplan tegen huiselijk geweld. Vier jaar later is er veel verbeterd. In onze regio is er nu een gezamenlijk meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld: www.informatiehuiselijkgeweld.nl . Naar deze website surfen en het meldpunt bellen is veilig: je browsergeschiedenis kan eenvoudig worden gewist en je telefoontje komt niet op de factuur terecht. Wat veel mensen niet weten, is dat het meldpunt ook anoniem advies geeft aan twijfelaars die niet zeker weten of ze er goed aan doen te bellen voor een melding.

In de gemeenteraad is het onderwerp besproken omdat de gemeente verantwoordelijk is voor een goed functioneren van het meldpunt. Omdat de inspectie net langs was geweest, kon er goed worden ingezoomd op verbeterpunten. Veel partijen vroegen terecht aandacht voor het met spoed wegwerken van de huidige wachtlijsten. Wethouder Blokhuis had hier al actie op ondernomen en beloofde dat dit in enkele weken zou worden opgelost.

Namens de ChristenUnie heb ik weer aandacht gevraagd voor onze motie Vechtscheidingen, waarin we onder andere vragen om opname in de meldcode van Veilig Thuis. Een vorm van psychische kindermishandeling waar veel kwaad uit voortkomt: een kind draagt de gevolgen ervan levenslang mee, tot in de eigen relatie als volwassene. Helaas bestaat er bij veel hulpverleners nog een blinde vlek voor, een gevolg van het jarenlange benadrukken van het wettelijk recht op echtscheiding. Het zou niet de eerste keer zijn dat een onzichtbaar kwaad pas zichtbaar wordt nadat er een zoeklicht op wordt gezet. Een goed voorbeeld daarvoor is het thema loverboys – helaas is daar ook veel te lang bij weggekeken. De ChristenUnie maakt zich er sterk voor ook op moeilijke problemen het licht te laten schijnen. Vanuit de overtuiging dat ons leven alleen in diendende liefde – agape – tot zijn recht komt.

Hanna Riezebos, raadslid

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?