De dag dat de raad zijn onschuld verliest?

Maandag 23 april 2012

Door StrangeArt

Emiel Bruggeman

Op donderdag 26 april is er een raadsvergadering, agendapunt is de benoeming van Fokko Spoelstra als raadslid. Een ander agendapunt –na zijn benoeming als raadslid – is de benoeming van Fokko in de Rekenkamercommissie.

Wat is de Rekenkamercommissie:
Omdat in de duale verhoudingen het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid versterkt de Rekenkamercommissie met haar onderzoek de controlerende rol van de gemeenteraad. Het werk van de Rekenkamercommissie kenmerkt zich door objectiviteit en onafhankelijkheid, dat wil zeggen zij is onpartijdig en niet vooringenomen. De Rekenkamercommissie wil met haar rapporten leer- en verbeterprocessen stimuleren en aanbevelingen doen waardoor de gemeente Apeldoorn in het belang van de inwoners effectiever en efficiënter kan werken.

De zinsnede “De Rekenkamercommissie kenmerkt zich door objectiviteit en onafhankelijkheid, dat wil zeggen zij is onpartijdig” is het leidmotief van dit in brede kring hoog geachte onafhankelijke instituut. Uit eigen ervaring (ben jaren lid geweest van deze cie.)  weet ik dat dit orgaan op een hoog abstract niveau opereert en – los van alle politieke constellaties – geen enkel onderwerp schuwt.

Fokko Spoelstra kennen wij als ex-wethouder financiën, die in zijn functie als schatkistbewaarder mede verantwoordelijk lijkt voor het debacle van het grondbedrijf.  De officier van justitie behandelt op dit moment een aangifte tegen Fokko, kernwoorden van het proces verbaal: ”Ontbreken van goed huisvaderschap, laakbaar handelen, te kort schieten in zorgplicht, onbehoorlijk bestuur”. Zijn benoeming als raadslid is formeel juist, hij staat op de kieslijst van de PvdA, en hij wil het zelf. De fractievoorzitter van de PvdA  Marga Jonkman was trouwens hoog verbaasd over deze actie (bron: “De Stentor”), maar dit terzijde. Je kunt je afvragen of je de benoeming als raadslid en als lid van de Rekenkamer zelf zou willen, maar dat is een keuze die Spoelstra zelf heeft gemaakt. De benoeming in de Rekenkamer is echter geen formele handeling, de gemeenteraad benoemt, de raad kan voor of tegen een persoon stemmen.

Stel: Fokko wordt benoemd, er ontstaat dan de situatie dat hij als slager zijn eigen vlees keurt, immers, de rekenkamer geeft ook advies over de jaarrekeningen van de gemeente. Ook heeft deze ex-wethouder niet openbare achtergrond informatie over onderwerpen waar hij mede verantwoordelijk voor is geweest.

De rekenkamer zelf kan geen nee zeggen, die moet zijn eventuele benoeming aanvaarden. De raad is dus aan zet. Stel de hypothetische situatie dat 1/5 van de raad tegen zijn benoeming stemt, wil je dan nog als “mens” die functie aanvaarden, je eigen drive stellen boven de vrijwel zekere negatieve publieke uitstraling, als persoon en als politieke partij PvdA?

Er zijn gemeenten waar in een eeuw geen enkele raadsenquête plaats vind, Wij in Apeldoorn hebben er in korte tijd twee gehad,  beiden met vernietigende conclusies over de bestuurscultuur. Wat is er nog meer nodig om de cultuur in Apeldoorn te veranderen? Ik weet het niet!

Over de foto: Een foto van Spoelstra ontbreekt, hij gaf mij geen toestemming tot het maken van een foto. Dus in plaats daarvan een object van de kunstenaar Emiel Bruggeman (waarvoor dank Emiel).

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?