Het Debat: Zorgtaak gemeente (video)

Dinsdag 18 maart 2014

Door Redactie

Donderdagavond 13 maart vond het Apeldoorn Direct Debat plaats in het ACEC.  Paul Blokhuis (ChristenUnie), Bonnie ten Damme (PSA), Henk van den Berge (SGP) en Hans Weevers (VSP) gingen onder leiding van Gerrit Steenbergen in debat over de stelling omtrent de zorgtaak voor de gemeente. In de bovenstaande video kun je de samenvatting van het laatste debat terugzien.

Apeldoorn Direct presenteerde de afgelopen vier weken elke week een stelling waarop de politieke partijen konden reageren. De stellingen zijn geschreven door Martijn van Duivenboden

Sociaal Domein
In 2015 wordt de jeugdzorg en een groot deel van de AWBZ gefinancierde zorg overgedragen van het Rijk naar de gemeente. Deze verandering gaat met veel onzekerheid gepaard. Want ook al zien PvdA, SGP, ChristenUnie en GroenLinks mogelijkheden in belastingverhogingen of bezuinigen bij andere gemeentelijke taken als de zorg tekort schiet, de meerderheid van de partijen lijkt bezuiniging op de zorg aan te willen gaan. Onze zorg is echter veel te belangrijk dan enkel kiezen voor meer of minder geld. Het is veel interessanter om te kijken naar hoe het geld doelmatig kan worden besteed.

In Nederland is niets zo complex georganiseerd als de zorg. Dit heeft te maken met verschillende belangen van zorgaanbieders, verzekeraars, het Rijk en de gemeente. Om dit te controleren hebben we met zijn allen een bureaucratisch monster gecreëerd. Zorgprofessionals klagen over de beperkte tijd die zij effectief aan hun patiënten kunnen besteden. Hun werk moet voldoen aan kwaliteitseisen en daarom wordt er zoveel geadministreerd dat we door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Het meeste zorggeld zit in de overhead.

Er zijn bestuurders die de aanstaande verandering wel zien zitten. De lijntjes naar adequate zorg zijn vanuit de gemeente korter. Het gemeenteraadslid van de toekomst maakt zorg niet alleen betaalbaar, maar ook beter. Hij zit bovenop de uitvoering en is een direct aanspreekpunt voor de patiënt. En daarom stellen wij deze week:

Dat de gemeente een grote zorgtaak krijgt kan de kwaliteit van de zorg alleen maar ten goede komen

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?