Het Debat: Leegstandsproblematiek (video)

Zondag 16 maart 2014

Door Redactie

Donderdagavond 13 maart vond het Apeldoorn Direct Debat plaats in het ACEC.  Ben Hendrikse (Gemeentebelangen), Anja Prins (VVD) en Olaf Prinsen (D66) gingen onder leiding van Gerrit Steenbergen in debat over de stelling omtrent de leegstandsproblematiek.  In de bovenstaande video kun je een samenvatting van het dit debat terugzien.

Apeldoorn Direct presenteerde de afgelopen vier weken elke week een stelling waarop de politieke partijen konden reageren. De stellingen zijn geschreven door Martijn van Duivenboden

Met het graven van het Apeldoorns kanaal en de aanleg van het park Berg & Bos werd de handel en de werkgelegenheid gestimuleerd. De overheid nam in het verleden verantwoordelijkheid op de momenten dat de markt leek vast te lopen. Nu we zien dat er veel vastgoed leeg staat wordt er weer gekeken naar wat de overheid doet. Dat anticyclisch denken zou nu ook kunnen werken. Bijvoorbeeld door overbodige kantoren om te bouwen tot starterswoningen of het Westpoint te transformeren naar een 65+ wooncomplex met alle ruimte voor zorg, activiteiten en winkelen. Transformatie is nog gemakkelijker dan nieuwbouw. Duurzaam hergebruik is een groeimarkt. En zo lijkt een oplossing voor de woningbehoefte gevonden te zijn.

Het probleem is echter dat er veel te snel wordt gedacht dat als je ergens in investeert, je er ook de vruchten van plukt. Zeker nu de gemeente het geld niet voor het oprapen heeft, is haar rol als financier uitgespeeld. Het enige waar invloed op uitgeoefend kan worden is het verbeteren van de procedures voor herbestemming, ambtenaren die het bewoners en ondernemers makkelijker maken. Een gemeenteraadslid kan zich hier de komende vier jaar prima nuttig in maken en laat de leegstand en de woningnood verder over aan de vrije markt. Want zolang de vastgoedeigenaars hun verlies op de leegstand nog kunnen dragen lijkt het probleem nog lang niet zo groot te zijn. Daarom stellen we deze week:

Apeldoorn moet de leegstandsproblematiek overlaten aan de markt

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?