Help de bevolking van Oekraïne

Gemeente Apeldoorn denkt na over toekomst sociaal loket

Dinsdag 25 november 2014

Door Redactie

© Medea

Afgelopen donderdag 20 november besprak de gemeenteraad hoe de toekomst eruit moet zien van de gemeentelijke sociale loketten: het Wmo-loket, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Werkplein Activerium. In 2015 kunnen de inwoners met hun vragen bij deze drie bestaande loketten terecht. In de toekomst kan het zijn dat het Wmo-loket naar de stadsdelen gaat, dichterbij de bewoners. De gemeenteraad wil hierover volgend jaar beslissen, als er ervaring is opgedaan met de nieuwe taken die de gemeente per januari 2015 krijgt.

Per januari 2015 krijgt de gemeente veel nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, ondersteuning om zelfstandig te wonen en begeleiding naar werk. De gemeente kan die taken goed uitvoeren omdat ze dicht bij de inwoners staat, meer naar de onderlinge samenhang van problemen kan kijken en maatwerk per gezin of huishouden kan bieden. Kortom, de onderlinge afstemming tussen de loketten wordt steeds belangrijker en moet goed op orde zijn.

Onderlinge afstemming versterken
In de notitie “Toeleiding en Toegang in het sociale domein van de gemeente Apeldoorn” staat beschreven hoe de onderlinge afstemming is geregeld in 2015 en wordt een doorkijkje gemaakt naar de jaren daarna. Nu is al begonnen met Sociale Wijkteams in de stadsdelen Zuid Oost en Zuid West. Die teams richten zich op gezinnen die steun nodig hebben en waar meerdere problemen
spelen. Sociale Wijkteams komen er in heel Apeldoorn. Ook de samenwerking met huisartsen wordt versterkt.

Naar de wijken
Op de langere termijn heeft het College de visie dat ze de loketten meer in de wijk wil om zo nog dichter bij de inwoners te staan en beter aan te sluiten op de specifieke situatie in elke buurt. Daarvoor denkt het college aan Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (werktitel) die naast de CJG’s in de stadsdelen zouden kunnen komen. Die moeten dan een goede verbinding krijgen met het Werkplein Activerium dat een stedelijk loket blijft.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?