Gemeente is gestopt met huishoudtoets

Vrijdag 1 juni 2012

Door Redactie

StrangeArt

Op 1 januari 2012 is in de Wet werk en bijstand (WWB) de huishoudinkomenstoets ingevoerd. Dit betekent dat gezinnen met meerderjarige kinderen samen nog maar 1 bijstandsuitkering krijgen. Inmiddels is in het Begrotingsakkoord 2013 afgesproken dat de huishoudinkomenstoets komt te vervallen.

Om dit mogelijk te maken heeft staatssecretaris De Krom in de Tweede Kamer een Wetsvoorstel ingediend. Wordt dit voorstel aangenomen, dan betekent dit dat de toets per 1 januari 2012 met terugwerkende kracht wordt afgeschaft.

Staatssecretaris De Krom heeft de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV verzocht rekening te houden met deze wetswijziging en alvast te stoppen met de uitvoering van de huishoudinkomenstoets. Dit houdt in dat de gemeente sinds 1 juni niet meer naar het huishoudinkomen kijken om te bepalen of iemand recht heeft op een uitkering, (een of meerdere) RegelRecht regelingen, een bijdrage in de kosten voor de collectieve zorgverzekering Agis en/of Bijzondere bijstand.

Op dit moment kijkt de gemeente wat ze moet doen met aanvragen en afwijzingen in de periode tussen 1 januari en 1 juni 2012. Weet ze meer, kun je dat hier en op apeldoorn.nl lezen.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?