Help de bevolking van Oekraïne

Jeugdzorg geregeld vanaf 1 januari 2015

Vrijdag 28 november 2014

Door Redactie

Medea Huisman

De gemeente Apeldoorn heeft samen met de andere zeven gemeenten in de regio Midden-IJssel Oost-Veluwe de inkoop van zorg voor jeugd succesvol afgerond. Momenteel hebben 155 zorgaanbieders, waaronder de veertien grootste aanbieders in de regio, zich ingeschreven op het raamcontract. Daarnaast zijn negen aanbieders gecontracteerd voor zeer specialistische zorg. De continuïteit van de jeugdzorg is daarmee geregeld.

Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding en ondersteuning aan inwoners. De acht gemeenten (Apeldoorn, Brummen, Hattem, Heerde, Epe, Voorst, Lochem en Zutphen) in de regio Midden-IJssel Oost-Veluwe werken daarin samen. De uitvoering van de nieuwe taken kopen de gemeenten deels gezamenlijk in.

Apeldoorn kocht daarnaast samen met 55 andere Gelderse gemeenten specialistische zorg in die beperkt wordt ingezet. Denk daarbij aan gesloten jeugdzorg, terreinvoorzieningen (behandeling & verblijf op terrein zorgaanbieder) en crisisopvang & ambulante spoedhulp.

Vrije keuze
De gemeenten in de regio vinden keuzevrijheid erg belangrijk. Kinderen en gezinnen moeten zelf kunnen bepalen door welke zorgaanbieder zij geholpen worden. Daarom zijn er geen afnamegaranties gegeven aan de aanbieders. Zorginstellingen hebben wel grote behoefte aan meer zekerheid over hun omzet, zodat zij de zorg kunnen blijven garanderen. Daarover zijn, tot ieders tevredenheid, nadere afspraken gemaakt.

Zekerheid
Omdat zorginstellingen grote behoefte hebben aan meer zekerheid over hun omzet en dit van belang is voor de continuïteit van zorg, zijn er afspraken gemaakt met de 14 grootste zorgaanbieders. Zo worden de kosten van cliënten die nu al zorg ontvangen, inclusief de cliënten op de wachtlijsten, voor 100% vergoed conform de huidige afspraken. Daarnaast is met de veertien grootste aanbieders afgesproken dat een bedrag voor hen is gereserveerd. Zo blijft de zorg in de regio gegarandeerd.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?