Jeugdzorg inkopen voor 2015

Zaterdag 21 juni 2014

Door Redactie

Medea Huisman

Vanaf 2015 is elke gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Dat betekent dat Apeldoorn die zorg moet gaan inkopen. Eerder dit jaar lag de Beleidsnota Inkoop Jeugd ter inspraak. Uit de merendeels positieve reacties blijkt dat er breed draagvlak is voor de manier van aanbesteden van de gemeente Apeldoorn. Het doel is de overgang per 2015 zo soepel mogelijk te laten verlopen en de cliënt zoveel mogelijk keuzevrijheid te geven.

Apeldoorn bereidt samen met andere gemeenten in de regio de inkoop voor. In de Beleidsnota Inkoop Jeugd staat hoe de gemeente de inkoop wil regelen. Voorgesteld wordt om bestuurlijk aan te besteden. Dat wil zeggen dat aanbieders intekenen op een raamovereenkomst met daarin randvoorwaarden, kwaliteitseisen en prijsafspraken. De raamovereenkomst wordt momenteel samen met de huidige aanbieders opgesteld. Bestuurlijk aanbesteden maakt het mogelijk om bindende afspraken te maken over kwaliteit en prijs zonder verplichte afname. Hierdoor hebben jeugdigen meer keuzemogelijkheid en kunnen de kosten beter worden beheerst.
 

Twee overgangsjaren

Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, kiest Apeldoorn voor twee overgangsjaren voor de huidige aanbieders. Zij krijgen op deze manier de tijd om hun manier van werken aan te passen aan de nieuwe situatie. Voor de cliënten geldt overigens één overgangsjaar. Dat betekent dat voor iedereen die eind 2014 al jeugdzorg krijgt, deze zorg gewoon doorloopt in 2015 bij dezelfde aanbieder.
 

Aanbieders duidelijkheid bieden

Huidige en nieuwe aanbieders willen graag zo snel mogelijk duidelijkheid zodat zij zich kunnen voorbereiden op de veranderingen. Daarom is afgesproken om vóór 1 juli een overeenkomst af te sluiten.
 

Gemeenteraad

Het college legt de Beleidsnota Inkoop Jeugd nu voor aan de gemeenteraad die er voor de zomer – naar verwachting op 17 juli a.s. – over beslist.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?