Krijgt de lokale SGP een vrouwelijke fractievoorzitter?

Maandag 23 juli 2012

Door StrangeArt

StrangeArt

De SGP moet vrouwen toelaten op de kieslijsten. Dit blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof verwerpt een klacht van de SGP over het moeten toelaten van vrouwen op kandidatenlijsten. De SGP stapte in oktober 2011 naar het Europees Hof in Straatsburg over een arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, oordeelde dat vrouwen niet het passief kiesrecht ontzegd mag worden. De SGP doet dat wel. Vrouwen mogen wel lid worden van deze partij, maar niet op de kandidatenlijsten staan. Het Europees Hof heeft de klacht van de SGP nu verworpen

Wat betreft de lokale SGP, ik heb bewondering voor de mannenbroeders die nu in de raad zetelen: integer, duidelijk en zonder politieke spelletjes. Het profiel van fractievoorzitter Henk van den Berge bevat de zinsnede: “We moeten ervoor zorgen dat we daarbij de mensen ontzien die het het moeilijkst hebben. Het gaat erom dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. We moeten dus zorgen dat er voldoende geld is voor een goed minimabeleid door elders meer te bezuinigen”. Dit statement van de SGP is geen windowdressing, in woord en daad wordt dit beleid uitgevoerd. Ook heb ik bewondering voor de fractievoorzitter als  “leider” van twee spraakmakende raadsenquêtes te weten Reesink en “De grond wordt duurbetaald”.

Waarom – na deze positieve woorden – stem ik dan niet op de SGP? Simpel: uitsluiting van wie of wat dan ook, is niet meer van deze tijd.

Stelling: Geloven die beweren uitgesloten te worden, sluiten zelf vaak uit.

(De foto: Links Henk van den Berge, de naam van de rechter persoon is mij ontschoten. Niet de foto kwaliteit die u van mij gewend bent, maar op een of andere manier heeft die foto wel wat 🙂 )

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?