Nathan Stukker tekent wietmanifest

Zaterdag 8 maart 2014

Door Redactie

CDA.nl

In een gezamenlijke oproep laten meer dan 100 CDA lijsttrekkers uit het hele land een tegengeluid horen op het manifest ‘Joint regulation’. In dit onlangs bekend gemaakte manifest, pleitten een aantal gemeenten voor een landelijk stelsel van gecertificeerde en gereguleerde cannabisteelt.

Gemeenten moeten niet het hoofd in de schoot leggen in hun aanpak van drugscriminaliteit, maar kiezen voor het welzijn van hun inwoners, zo staat in het manifest “NEEderwiet”. Lijsttrekker Nathan Stukker: “Er is geen ouder die staat te juichen als zijn of haar kind gaat blowen. Het CDA staat naast de ouders, die hun kinderen willen beschermen tegen de schade en risico’s van softdrugs. We moeten af van de romantiek rondom drugs; die zijn schadelijk.”

Volgens de drugsmonitor van het kabinet blowen Nederlandse scholieren twee keer zoveel als hun Europese leeftijdsgenoten. Onder scholieren die softdrugs gebruiken, blowt een op de drie onder schooltijd. Nathan Stukker: “Het CDA bepleit een verdere terugdringing van het aantal coffeeshops; uit de wijken en zeker niet in de buurt van scholen”. Daarnaast willen de lijsttrekkers een intensievere aanpak van de illegale wietteelt door intensievere controles en betere samenwerking tussen de politie, inspecties en gemeentelijke diensten.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?