Help de bevolking van Oekraïne

Om sociale voorzieningen op peil te houden mogen belastingen omhoog

Zondag 9 maart 2014

Door Redactie

De stem van

Apeldoorn Direct is partner van DestemvanApeldoorn. Dit houdt in dat wij samen het doel nastreven om de interactie tussen de kiezers en raadsleden te versterken. Uiteindelijk willen wij dat zoveel mogelijk Apeldoorners gaan stemmen op 19 maart 2014 en daarmee hun stem laten horen.

De politieke partijen hebben de stemwijzer ingevuld. Om de inwoners van Apeldoorn inzicht te geven waar de politieke partijen voor staan, nemen wij vandaag één thema met jullie door. Vandaag gaat het over: Om sociale voorzieningen op peil te houden mogen belastingen omhoog.

Hierbij hanteren wij een score van nul tot honderd:
Een lage score(0) betekent eens met de stelling
een hoge score(100) betekent oneens met de stelling

VSP (16): Er is nu al te veel gesneden in de sociale voorzieningen; wat er nu nog van over is moet werkelijk in stand worden gehouden en mogelijk zelfs verbeterd.

ChristenUnie (26): Niet alle sociale voorzieningen, maar minimabeleid en zorg (WMO) mogen zeker niet door de bodem zakken. Dan liever de belasting omhoog.

PVDA (33): Ja dat mag. Maar ook van degenen die gebruik maken van de sociale voorzieningen wordt verwacht dat ze er alles aan doen om dit gebruik te beperken.

Hart voor Apeldoorn (39) vindt dat Apeldoorn vast moet houden aan goede sociale voorzieningen voor nu en de toekomst. Dit ondanks compromissen en stijging van kosten. Bij voorkeur is HvA geen voorstander van belastingverhogingen of andersoortige compensatie.

SGP (40): Sociale voorzieningen (o.a. WW en bijstand) zijn een belangrijk vangnet voor kwetsbare burgers. De SGP wil vooral op andere taken van de gemeente bezuinigen. Als dat onvoldoende lukt, mag de belasting wat omhoog. De SGP wil dat liever niet.

PSA(43):  Als het nodig is om het niveau van sociale- en maatschappelijke voorzieningen te handhaven, is een beperkte verhoging van de OZB acceptabel.

Groenlinks (47): Belastingverhoging is een laatste redmiddel als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Onacceptabel is dat mensen door het sociale minimum zakken. Maar ook bij sociale voorzieningen moet eerst naar de efficiency gekeken worden.

Het CDA (51) is geen partij die staat voor lastenverzwaring. De inwoners en ondernemers van Apeldoorn hebben het lastig genoeg, en daarom willen we stijging van de tarieven van de gemeentelijke belastingen voorkomen.

D66 (55) heeft de afgelopen periode gezorgd dat sociale voorzieningen voor kinderen verbeterd zijn en dit blijft onze prioriteit. Bezuinigen was hiervoor niet nodig.

Partij voor de dieren (75): Sociale voorzieningen moeten op peil gehouden worden maar niet ten koste van de belastingbetalers. Apeldoorn heeft al forse belastingverhogingen doorgevoerd.

Leefbaar Apeldoorn (97) Om de sociale voorzieningen op peil te houden hoeven de belastingen niet omhoog. Het gaat om slim verdelen en inzetten van de middelen.

Voor Gemeentebelangen (100) is het onaanvaardbaar dat financiële tegenvallers van de gemeente afgewenteld worden op de mensen die het toch al het moeilijkst hebben. Er zijn nog voldoende “luxe-uitgaven” waar het een tandje minder kan.

VVD (100):  De kwaliteit van de sociale voorzieningen kan op een goed peil blijven door deze efficiënt en effectief aan te bieden. Fraude met uitkeringen moet streng worden aangepakt, zodat er geld overblijft voor de mensen die het echt nodig hebben.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?