Help de bevolking van Oekraïne

Orpheus (een linkse hobby voor rechtse mensen), en een hernieuwde kennismaking

Maandag 15 oktober 2012

Door StrangeArt

Nee, geen hernieuwde kennismaking met Orpheus maar wel met een Taco, (die ik ken uit het politieke verleden) Taco deelt mijn standpunt ten aanzien van Orpheus. Iemand die tijdens de inspraakavond over de Zomernota .de gevoelens van veel Apeldoorners verwoorde (De Zomernota is het politieke praatstuk met bezuinigingen, bezuinigingen als gevolg van een desastreuze grond aankoopbeleid)
Gemakshalve volgt hieronder de inspraak van Taco van Blommestein:

Jaren geleden was Orpheus een middelgrote schouwburg met een jaarlijks bezoekers aantal van ± 80.000 en werd het gesteund met een subsidie van € 1.1 miljoen. Ik spreek dan van de jaren 1998.
Het gebouw was aan onderhoud toe en de exploitatie verliep niet naar wens. De gedachte was dat door middel van uitbreiding en restauratie alles ten goede zou keren.
Op 27 januari 2000 besloot de raad de jaarlijks subsidie te verhogen tot € 1.6 miljoen en Orpheus een lening te verstrekken van ruim € 23 miljoen voor de uitbreiding. Begin 2001 bleek echter dat de gemaakte plannen voor de uitbreiding op geen enkele wijze met € 23 miljoen te realiseren waren.
Zonder slag of stoot, zonder zich af te vragen of een ander plan wel binnen de begroting gehouden kon worden, besloot de raad op 22 maart 2001 om de lening aan te passen in plaats van de plannen en te verhogen met € 10.5 miljoen tot een totaal van € 33.578.00. Over de kosten van de garage spreek ik dan niet eens.
De raad vindt alles best en wordt in slaap gesust en gerust gesteld door de mededeling van de directrice Mevr. Kroeze, dat als Orpheus 200.000 bezoekers krijgt alles goed zal komen. En ere wie ere toekomt, het lukt haar!.
Maar is dan alles goed ? Nee, helaas het tekort loopt nog eens met 1 miljoen op. En niemand wordt wakker en beseft dat dit zo niet verder kan.
Vandaag de dag is er een structurele subsidie van €3.7 miljoen plus een aanvullende subsidie van 9 ton sinds 2009. En dan komt men nog tekort, zoals uit de winst en verlies rekening van 2010 en 2011 blijkt.
Momenteel betaald de burger bijna € 5 miljoen per jaar aan Orpheus. Dat wil dus zeggen van baby tot 100 jarige betalen de 150.000 bewoners van deze Gemeente € 33 per jaar aan Orpheus, de prijs van een kaartje, maar daarvan zijn ze er niet geweest.
Het advies van de dienst samenleving is om deze 9 ton extra tot in 2016 te handhaven. Maar ik, en met mij 10 duizenden in deze gemeente, hebben geen zin om dit ieder jaar aan Orpheus te betalen. Uitzichtloos !

Het is begrijpelijk dat een stad als Apeldoorn een schouwburg wil hebben maar dan is €2 miljoen subsidie wel het uiterste maximum. Er moet dus €3 miljoen subsidie ingeleverd worden. En dat betekend dat als er 150.000 bezoekers per jaar komen het kaartje dus gewoon €20 duurder moet worden. De gebruiker betaald.

Want waarom, voorzitter, vindt de raad het redelijk dat bijvoorbeeld de waterpolo zwemmer €500 aan zijn hobby besteed per jaar en zou een schouwburg bezoeker voor zijn hobby niet ook €500 besteden dat wil zeggen 10 x Orpheus á €50 per keer.
Het wordt nu tijd dat de raad eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt en ophoudt met twee maten te meten. Orpheus moet beteugeld worden of krijgen we over enkele jaren gewoon weer een raadsenquête?

Tja, aan dit betoog hoeft niets toegevoegd te worden

Foto en blog van StrangeArt, StrangeArt is de avatarnaam van Roelof Rump

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

Theater

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?