Politici toch betrouwbaarder dan gedacht

Dinsdag 1 februari 2011

Door StrangeArt

In een eerder artikel “Politic onbetrouwbaar” schreef ik een fel artikel over het verbreken van de verkiezingsbelofte “blijf van de minima af”. Terug keren op mijn schreden hoeft niet, er wordt  daadwerkelijk minder ondersteuning geven aan minima, maar er is wel een status quo bereikt, getuige onderstaand, door de door de SGP ingediend en door de volledige raad ondersteund amendement:

Amendement A15 “Steun voor minima” ingediend door SGP, wordt unaniem aangenomen
Met dit amendement zegt de gemeenteraad dat minimabeleid een kerntaak is van de gemeente, en dat er niet verder mag worden bezuinigd op minima

Amendement: Steun voor minima
Betreft: behandeling Raadsopdracht Kerntaken 20 en 27 januari 2011
Agendapunt 7
De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 27 januari 2011,
gehoord de beraadslagingen over de raadsopdracht Kerntaken,

overwegende dat
1. het minimabeleid een kerntaak is van de gemeente;
2. de gemeenteraad eind 2010 al ingrijpend op het minimabeleid heeft bezuinigd;
3. de minima het gezien de recessie nog moeilijker hebben gekregen;
4. de positie van de minima moet worden beschermd.

Besluit:
In de raadsopdracht de alinea in hoofdstuk 3.7 over minimabeleid op pagina 13: ”De gemeenteraad
is van mening dat bezuinigingen op het minimabeleid pas als sluitstuk in de totale financiële
afweging aan bod moeten komen.” te vervangen door
”De gemeenteraad wil niet verder bezuinigen op de positie van de minima.”
En gaat over tot de orde van de dag 

Waarvoor hulde van StrangeArt

Lezersactie: Heerlijke HighTea met gratis prosecco en glaasjes

Bestel nu voor maar € 39,50 via Apeldoorn Direct

Bestel snel deze High Tea en voor je het weet staat deze goed gevulde etagère van HighTea Apeldoorn bij jou op tafel, inclusief sfeervolle aankleding om jullie high tea helemaal af te maken.

Bestel nu

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?