Politie geeft het goede voorbeeld met Artikel 1 van de Grondwet

Zaterdag 11 februari 2017

Door PvdA Apeldoorn

In november 2016 had ik al het één en ander geschreven over mijn wens om de tekst van Artikel 1 uit de Grondwet, een prominente, zichtbare plek te willen geven in het vernieuwde stadhuis, het Huis van de Stad. Mijn voorstel haalde helaas geen raadsmeerderheid. In het stadhuis is het (vooralsnog) niet verwezenlijkt, maar de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland heeft het goede voorbeeld alvast gegeven om op de locaties van de Politie wel de tekst van Artikel 1 een plek te geven.

Zo was er deze week in het bijzijn van de onze Burgemeester en mensen van de politie een officieel moment bij de plaatsing van het bord. Het is waar dat dit maar een klein, symbolisch gebaar is en dat hetgeen wat in de Grondwet staat omschreven, vanzelfsprekend zou moeten zijn. Toch geeft het de burger het gevoel dat hij of zij gehoord en geaccepteerd wordt en is het goed het fundament van onze democratie en rechtstaat te onderstrepen. We zijn als PvdA fractie erg blij met dit initiatief en onze dank en complimenten gaan uit naar de Veiligheidsregio.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Elke maandag onze verhalen in de mail?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

PvdA

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!