Help de bevolking van Oekraïne

Provincie Gelderland verstrekt subsidie aan Kerngroep Zorg Apeldoorn

Donderdag 31 juli 2014

Door Redactie

Medea Huisman

De provincie Gelderland heeft een subsidie toegekend aan de Kerngroep Zorg Apeldoorn voor het project Langer Thuiswonen. Het project richt zich hierbij op de groep mensen die door de veranderende wetgeving in veel gevallen langer thuis kunnen blijven wonen en die voor hun zorgbehoefte gebruik willen maken van meerdere zorgverleners. Belangrijk hierbij is de onderlinge communicatie tussen de patiënt en alle betrokken zorgverleners. Doel van het project Langer Thuiswonen is het maken van een set goede en duidelijke afspraken op grond waarvan de technische informatiesystemen onderling gegevens kunnen uitwisselen. Het project verbindt hiermee in Apeldoorn informatietechnologie aan de zorg.

Het project vindt plaats onder regie van de Kerngroep Zorg maar is een samenwerking tussen de zorgsector, het bedrijfsleven en het onderwijs. Via het platform Apeldoorn Stagestad worden studenten gestimuleerd om hun afstudeeropdracht met dit project voor hogeschool of universiteit in onze regio uit te voeren.

“Patiënten en cliënten met meerdere diagnoses ervaren lang niet altijd een samenhangende zorg en behandeling. De Kerngroep Zorg Apeldoorn wil dit aanpakken door randvoorwaarden te creëren voor een betere onderlinge samenwerking van behandelaars en verzorgenden. Met een omvangrijke zorgsector kan Apeldoorn zich hierin ontwikkelen tot een toonaangevende regio ” volgens Klaas Stoter, voorzitter van de Kerngroep.

Het project wordt uitgevoerd onder het programma met de naam ZorgNet Apeldoorn. Met dit programma wordt een verbinding gelegd tussen de Apeldoornse ICT-sector en de Zorgsector, twee van de Apeldoornse topsectoren.

Ga voor meer informatie naar www.zorgnetapeldoorn.nl.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?