Help de bevolking van Oekraïne

PvdA Apeldoorn stelt vragen ondergronds brengen hoogspanningsleidingen De Maten

Maandag 9 mei 2016

Door PvdA Apeldoorn

Marga Jonkman

De geschiedenis met betrekking tot het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Zuid is er een van de lange adem geweest. Wat in de raadsperiode 2006-2010 begon als een ambitieus initiatief van de PvdA raadsleden Co van de Berg en Piet Bijl, werd opgepakt door de opeenvolgende wethouders Jolanda Reitsma, Rob Metz en tot slot Johan Kruithof. Het is de laatste die dit dossier tot een goed einde wist te brengen.

In de Tweede kamer werkt minister Kamp een plan uit om in heel Nederland op een flink aantal locaties in dicht bewoonde gebieden de hoogspanningskabels ondergronds te laten brengen. Wij hebben inmiddels het dossier Apeldoorn-Zuid tot een goed einde weten te brengen, maar zijn naar mening van de PvdA Apeldoorn nog niet klaar…

De PvdA Apeldoorn is van mening dat ook in De Maten de hoogspanningsleidingen ondergronds gebracht zouden moeten worden

Daarom heeft de PvdA fractie de volgende vragen voor het College:

Welke activiteiten worden er op dit moment ingezet binnen de gemeente om dit te realiseren? En/of wordt er op gelobbyd m.b.t. het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in de Maten?

  1. Welke beloften zijn er in het verleden gedaan richting de wijkraad de Maten/buurtraad de Hoeven?
  2. In hoeverre zijn de omstandigheden anders dan wel hetzelfde als het traject in Apeldoorn Zuid waar de hoogspanningsleidingen inmiddels wel ondergronds zijn gebracht.
  3. Welke inspanningen zouden we met elkaar (gemeenteraad en College) moeten leveren om dit voor elkaar te krijgen? Dit m.b.t. tot het traject er naar toe en de kosten?

Namens de fractie van de PvdA Apeldoorn,

Marga Jonkman
Fractievoorzitter

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

PvdA

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?