PvdD protesteert met open brief tegen jacht evenement

Donderdag 21 juni 2012

Door Redactie

Archief: Harry Vos in actie

In navolging wat het blog van Ingeborg over het Jacht Evenement dat dit weekend wordt gehouden in Berg & Bos, kon het natuurlijk niet uitblijven dat ook de Partij voor de Dieren zich hardop ging mengen in de discussie. In eerste instantie al met een reactie op het blog, maar nu ook met een officiële brief van fractievoorzitter Harry Voss gericht aan de Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn.

Harry Voss schreef het volgende:

“Van 22 tot en met 24 juni vindt in Apeldoorn de Nederlandse Jacht Manifestatie plaats, georganiseerd door “Groene Dagen”, een organisatie van en voor jagers. Op de manifestatie worden aan volwassenen en kinderen allerlei facetten van de jacht getoond, zoals gebruik van wapens, jachthonden, jacht met roofvogels, opgezette vogels, jacht met een simulator en nog veel meer zaken die momenteel controversieel zijn en waar in Nederland steeds minder draagvlak voor bestaat. Zo worden er jachtreizen aangeboden (“Pay-Travel-Shoot”), waarbij ook de in Nederland verboden drukjacht niet ontbreekt. Tevens staat er een firma die verboden wapens en automatische wapens levert en worden er vachten en huiden verkocht. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verleent, blijkens de website, haar dubieuze medewerking. Tot slot staan er in het programma nog steeds demonstraties met een boog vermeld, terwijl dit volgens de vergunningverlening niet is toegestaan, omdat dit in Nederland verboden is.

De Partij voor de Dieren protesteert via deze open brief aan burgemeester en wethouders tegen deze manifestatie. Verreweg de meeste jagers doden namelijk uitsluitend voor hun (volgens de organisatie “fantastische”) hobby. Onder het mom van “actief van de natuur genieten en kennis maken met de natuur” of “schadelijke soorten kort houden”, worden zij door de overheid in hun activiteiten nauwelijks belemmerd, en, sterker nog, zij worden in vrijwel alle facetten van hun hobby ondersteund. Wij vinden het gebruik van vuurwapens voor plezier onacceptabel, en het jagen op dieren en het gebruik van o.a. roofvogels voor de jacht niet van deze tijd. Dat technieken om dieren te doden ook aan kinderen worden getoond en gepromoot, als een soort van gewenste educatie, achten wij in strijd met de goede zeden. Apeldoorn zou zich als duurzame, groene stad met de Veluwe als haar voor- en achtertuin en de dieren die worden geslachtofferd door de jacht als haar naaste buren, niet met dit soort manifestaties moeten inlaten.

De Partij voor de Dieren protesteert er tegen dat juist de gemeente Apeldoorn, waar de Partij voor de Dieren zitting heeft in de gemeenteraad, voor deze manifestatie een vergunning heeft afgegeven, waarbij de beroepstermijn ook nog eens onmogelijk en waarschijnlijk onrechtmatig kort is. En zij dringt er bij het college van burgemeester en wethouders op aan om in de toekomst deze vergunning niet meer te verlenen. Als het nodig is om ons vergunningenbeleid hiervoor aan te passen, dan ontvangen wij graag op korte termijn een collegevoorstel hierover.

S.H.D. Voss, fractievoorzitter Partij voor de Dieren gemeenteraad Apeldoorn”

—–

Bent u het eens of oneens?

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?