Schuldhulpverlening

Dinsdag 19 juni 2012

Door christenunie apeldoorn

D&R Fotografie

Schuldhulpverlening: dat is een dienst die de Stadsbank van Apeldoorn verleent aan mensen die in betalingsproblemen zijn geraakt. Op www.stadsbankapeldoorn.nl vindt je veel informatie over deze instelling. Ook op deze voorziening moet bezuinigd worden de komende jaren. Daarom werd afgelopen donderdag de nieuwe kadernota beproken in de raad.

Eigenlijk is de Stadsbank zelf al een bezuiniging: de baten zijn tweemaal zo hoog als de kosten! Deze bijzondere bank levert de gemeente Apeldoorn een besparing op van 3 miljoen euro.Want zonder deze hulp zouden mensen meer beroep moeten doen op duurdere instellingen van de gemeente.

De belangrijkste verandering is dat in de nieuwe situatie ongemotiveerde clienten niet worden geholpen. De hulpverlener moet dus inschatten of iemand voldoende gemotiveerd is. Meerdere partijen, waaronder ook de ChristenUnie, stelden hier vragen bij, want hoeveel tijd wordt iemand die al langer zonder perspectief leeft gegund om gemotiveerd te raken, en: gaat de deur van de Stadsbank voor altijd dicht als het oordeel ongemotiveerd is geveld?

Door de bezuinigingen neemt de taak van vrijwilligers toe. Ik heb de vraag gesteld of de capaciteit van deze vrijwilligers wel voldoende is.  Wachttijden langer dan een maand hebben we in Apeldoorn niet bij de Stadsbank, zo werd mij verzekerd. Vrijwilligers worden ingezet als welkome extra, zoals de schuldhulpmaatjes (www.schuldhulpmaatje.nl ). Omdat de bespreking afgelopen donderdag uitliep, zal wethouder  Kruithof de overige vragen van de politieke fracties over twee weken behandelen in een extra bespreking. Uw ervaringen en bijdrage in de discussie zijn nog steeds van harte welkom.

Hanna Riezebos, fractievertegenwoordiger ChristenUnie

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?