Steun protesttrektocht drie Gelderse herders

Dinsdag 29 mei 2012

Door christenunie apeldoorn

Drie zelfstandige schaapherders trekken van 25 mei t/m 1 juni met een kudde van 450 Schoonebeeker schapen van Epe naar Arnhem.

De schaapskuddes hebben ondanks het in 2011 aangenomen statenbesluit Subsidiëring Schaapskuddes geen financiële zekerheid op langere termijn. Er zal nog bepaald worden of voor het beheer van natuurterreinen gebruik gemaakt blijft worden van schaapskuddes. Een aantal schaapskuddes wordt geconfronteerd met verminderde inkomsten voor beheer van (natuur)terreinen en dreigen daardoor nu al te verdwijnen. De Gelderse fractie van de ChristenUnie betreurt dit. Schaapskuddes hebben niet alleen een recreatieve functie die bij de provincie Gelderland hoort, maar hebben met name een functie in het beheer van natuurterreinen. Terreinen die anders machinaal bewerkt moeten gaan worden met slechter resultaat voor de begroeiing.

Voor de ChristenUnie is het van groot belang om de schaapskuddes in stand te houden en daarom werd vorig jaar door de provinciale ChristenUnie, samen met PvdA, GroenLinks en de SP het voorstel gedaan dat de provincie gelden ter beschikking zou stellen als overbruggingskrediet voor 2011/2012. Dan zouden zowel recreatieve schaapskuddes als beheer schaapskuddes financiële zekerheid krijgen in afwachting van de afwegingen van Gedeputeerde Staten (GS) voor de langere termijn, aldus Pieter Plug, Statenlid voor de ChristenUnie. Helaas werd het amendement door een meerderheid van Provinciale Staten verworpen.

Gisteren, op Tweede Pinksterdag 2012 is de protesttocht van schaapskudde ‘Schapen op drift’ aangekomen bij natuurgebied het Leesten. Volg hen op http://schapenopdrift.blogspot.com. Op vrijdag 1 juni vindt aansluitend een symposium plaats in Arnhem over benodigde maatregelen om te komen tot een goede financiering. Pieter Plug gaat er vanuit dat GS met een voorstel komt om de subsidie inzake begrazing (natuurbeheer) door schaapskuddes in stand te houden. In ieder geval zullen we als ChristenUnie hiertoe het initiatief nemen als blijkt dat GS niet met een voorstel komt.

Ook in Apeldoorn, waar voormalig raadslid Miep van der Zee begrazing met schapen  ïntroduceerde, volgen we deze actie met belangstelling. Het zou een verarming zijn voor onze leefomgeving en de natuur als we dit stukje cultureel erfgoed kwijtraken.

Jeannet Huizing-Hekert, raadslid CU Apeldoorn

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?