Help de bevolking van Oekraïne

Tien teams buurtpreventie actief in Apeldoorn

Dinsdag 29 mei 2012

Door Redactie

De Schuine Daken

In buurten waar regelmatig problemen zijn met criminaliteit en overlast, kunnen buurtbewoners helpen bij de aanpak daarvan door het opzetten van een buurtpreventieproject.

Het doel van buurtpreventie is voor meer sociale samenhang te zorgen door bewoners, politie, gemeente, wooncorporaties en opbouwwerk samen te laten werken. Vernielers en inbrekers krijgen dan minder makkelijk de kans te geven hun slag te slaan.

Tien actieve buurtpreventieteams telt Apeldoorn op dit moment, deze maken onderdeel uit van het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 2011–2014. Zo rond iedere jaarwisseling maken de teams een evaluatie van het voorgaande jaar en blikken terug op successen die zijn behaald. Ook wordt vooruitgekeken en een planning gemaakt voor het komende jaar. Het team ‘De Schuine Daken’ uit Apeldoorn-Zuid bestond één jaar en heeft dit gevierd tijdens de burendag met de onthulling van de borden ‘Attentie buurtpreventie’. In onderlinge samenwerking met de gemeente Apeldoorn, wijkagent, woningcorporatie heeft het buurtpreventieteam veel bereikt. Om een team draaiende te houden en de planning waar te maken kan elk team gebruikmaken van een subsidieregeling van de gemeente.

De successen zijn:

  • Onthullen van borden ‘Attentie buurtpreventie’ in combinatie met een burendag en de organisatie van een barbecue
  • Deelname aan het Zuiderparkfestival, met een ander buurtpreventieteam een kraampje voor buurtpreventie bemensd
  • Regelmatig contact met de wijkraad
  • Buurtbewoners worden aangesproken op overlast
  • Een aantal buurtbewoners heeft hun eigen voortuin, schuren, schuttingen en andere erfafscheidingen opgeknapt
  • In overleg met de gemeente Apeldoorn zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd, riool vervangen tussen woningen en brandgang, anti-opklim-kralen rondom lantaarnpalen geplaatst en groenstroken vervangen
  • In overleg met de woningcorporatie zijn de achterpaden opgeknapt

Apeldoorn heeft ruimte voor nog meer buurtpreventieteams. Bel met 14 055 voor meer informatie.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?