Voor veel variatie

Dinsdag 22 april 2014

Door christenunie apeldoorn

Op de Veluwe willen we een rijke variatie aan soorten dieren en planten. Een bos met alleen maar naaldbomen  is niet aantrekkelijk.  Een gemengd bos, met meer soorten bomen, met open plekken en met lagere begroeiing is veel leuker om doorheen te lopen: er is veel meer te zien, meer afwisseling. Het gaat het om het juiste evenwicht:  als bepaalde bomen de overhand krijgen verdwijnt  de variatie en wordt het landschap eenzijdig.

Zo is het ook met de dieren: bekend voorbeeld is Australië.  Zo’n 150 jaar geleden waren daar geen konijnen te bekennen. Tot er vanuit Engeland een aantal werden geïmporteerd door Thomas Austin. Leuk voor de jacht, was zijn idee. Maar al gauw was het niet leuk meer. Hele oogsten van de boeren gingen verloren. En omdat de konijnen in grote getalen zich tegoed deden aan planten, gras en bloemen, kregen de inheemse Australische soorten het zwaar te verduren. Omdat er niet van te voren goed was nagedacht,  was het evenwicht verdwenen.

In Nederland zijn bepaalde uitheemse waterplanten een gevaar in sloten en meren. Ze hebben geen natuurlijke vijanden en de kans op verdringen en eenzijdigheid is groot. Daarom wordt er gewaarschuwd om waterplanten uit je vijver zomaar ergens in een sloot te gooien. We willen graag een zo groot mogelijke soortenrijkdom houden:  biodiversiteit! En niet zonder nadenken  hier nieuwe soorten zomaar hun gang laten gaan. Je moet minstens eerst goed onderzoeken of  het natuurlijke evenwicht geen gevaar loopt en of het niet ten koste gaat van kwetsbare (bedreigde) soorten.

Op dezelfde manier moeten we zuinig zijn op onze winkel-diversiteit. Een aantrekkelijke binnenstad moet het hebben van veel verschillende winkels en winkeltjes. Natuurlijk met de grote landelijke ketens. Je hebt dit soort winkels nodig. En als er steeds meer gevels weer in hun karakteristieke oude luister hersteld worden, is de Hoofdstraat daarmee toch typisch Apeldoorns. Net zo verrijkend voor de binnenstad zijn de plannen om meer te vergroenen, en om lege plekken een tijdelijke (groene) invulling te geven. Allerlei kleinere lokale ondernemers vormen binnen het totale winkelaanbod de ‘krenten in de pap’. Zij voegen allemaal op hun eigen manier iets unieks toe aan.

Alle elementen bij elkaar vormen op hun manier ook een soort ecosysteem: een samenhangend geheel wat in evenwicht moet zijn. Dat evenwicht is nodig om de diversiteit te behouden, en overheersing te voorkomen.  Daar moet je zuinig op zijn.

Thomas Austin had achteraf beter eerst goed onderzoek laten uitvoeren naar de risico’s van het importeren van konijnen  in Australië. Eerst denken, voordat je gaat doen.

Zo zou het ook goed zijn om niet zomaar plompverloren alle winkeltijden vrij te geven. Alsof er geen risico’s zijn aan het mee rennen in de 24/7-wedloop. Je zou minimaal moeten weten wat de gevolgen zouden zijn voor winkeliers en hun personeel, voor de bewoners van de binnenstad, en voor de winkel-diversiteit. Juist in de binnenstad komen veel verschillende belangen van allerlei verschillende partijen bij elkaar op die ene vierkante kilometer.  Dan moet je goed weten wat je doet.

Erik Jan Aalbers, gemeenteraadslid ChristenUnie

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?