Help de bevolking van Oekraïne

Voorjaarsnota

Maandag 13 juni 2016

Door christenunie apeldoorn

De gemeenteraad besprak afgelopen donderdag de voorjaarsnota. De bedoeling van deze bespreking is dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders richting meegeeft: wat moet er straks in de begroting wel worden voorgesteld en wat juist niet? Wanneer de raad daarmee in november nog eens komt, kun je heel veel al niet meer veranderen. Ter inleiding op de behandeling hielden alle fractievoorzitters hun Algemene Beschouwingen. Daarin behandelden zij de inhoud van de voorjaarsnota, maar daarin kun je elk onderwerp noemen dat je belangrijk vindt. Dat hebben we met elkaar dan ook gedaan. Het aardige is dat er heel veel overeenstemming was. Meerdere fracties vinden dat er iets aan de openbare ruimte moet gebeuren; dat betreft zowel de wegen als het groen. Ook meerdere fracties vinden dat er nu te weinig aan handhaving wordt gedaan. Zelf heb ik namens de ChristenUnie aandacht gevraagd voor het ‘gesleep’ met vluchtelingen en ook voor de positie van degenen die getroffen worden door meerdere bezuinigingen tegelijk. Wij deden dat vorig jaar al, op basis van een onderzoek dat onze fractie heeft verricht. Wij vinden dat daaraan, hoe dan ook, iets moet worden gedaan. Bij sommige mensen gaat het financieel echt mis. Wij weten ook wel dat in het hier en nu niet alles goed geregeld kan worden, dat armoede zal blijven en dat we sommige schrijnende situaties niet kunnen oplossen. Dat is voor ons in elk geval geen reden om het niet te proberen. Nog een laatste punt dat ik namens de fractie noemde was de vraag naar sociale huurwoningen. De wachttijd loopt op. Daaraan moet ook iets worden gedaan. De gemeente bouwt niet zelf, maar we willen hierop graag meer actie.

Roelof Veen, raadslid ChristenUnie

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?