Help de bevolking van Oekraïne

Westpoint blijkt zaak van wel hele lange adem

Zaterdag 16 april 2016

Door RTVApeldoorn

Het was de bedoeling dat donderdagavond, 14 april, de kogel door de kerk zou gaan. Wel of geen Albert Heijn op de Westpoint-locatie. Maar die kogel bleek een losse flodder, en dat terwijl de politiek er eigenlijk al weken uit was: Geen Albert Heijn waar nu het oude stadskantoor staat te verpieteren.

De goed ingevoerde maar moegestreden fracties hadden zich klaargemaakt op een finale rondje ‘Westpoint’, waarbij een politieke beslissing zou vallen over een discussie die al een jaar lang Apeldoorn tweeën splijt. Maar bij het presidiumoverleg vlak voor de vergadering (kwart over 5) kregen de fracties ineens een waarschuwing: Er kon weleens een proces komen, waarschuwde wethouder Sandmann die zich had laten inlichten door de stadsadvocaat. Het college maakte zich zorgen over de argumentatie van de partijen die hier niet tegen bestand zou zijn.

Een betere argumentatie was nodig, maar daar waren welgeteld 3 uren voor. Te weinig tijd dus, reden voor de burgemeester om voor te stellen dat de besluitvorming van de avond zich zou beperken tot de politieke bespreking en de stemverklaring. Maar de raad kreeg het toch te heet onder de voeten en koos voor een veiligere route.

Met een oppositie die (sans de neutrale SGP en PSA tot dusver) die tegen is en het CDA en GroenLinks die de collegeplannen niet steunen heeft Sandmann genoeg werk voor de boeg. Persoonlijke bezoeken aan fractievergaderingen mochten niet baten.
Wim Willems van Lokaal Apeldoorn was woest. De nieuwe informatie kwam veel te laat volgens hem. En dat de raad op dezelfde avond geen beslissing kon maken, stak Willems extra. ,,Er is al genoeg over gepraat en het is al duidelijk hoe de partijen erover denken. Waarom moeten we nu alles bespreken, beargumenteren, en dan over 4 weken pas stemmen? Dan staan we er misschien weer heel anders in.” Het stemverklaren en (veel) later pas stemmen is hoogst ongebruikelijk.

Burgemeester Berends kan de gang van zaken enigszins toelichten: Alleen stemverklaringen gelden in juridische termen. Alles wat daarvoor besproken wordt heeft geen juridische binding. Het gaat immers om de reden waarom gestemd is, die redenen worden samengesteld in een raadsbrief en die raadsbrief moet weer juridisch dichtgetimmerd zijn. ,,Maar die brief ligt al in concept bij de griffie”, zegt Wim Willems bij RTV-Apeldoorn.

Berends noemde een precedent in Houten waar een bestemmingsplan om dezelfde reden is afgeschoten. In de ogen van de Raad van State was daar de argumentatie van de raad niet voldoende om een besluit te steunen, waarna alles weer opnieuw moest. Maar ‘dat werd daar ondersteund door 5 regels, dan kan ik mij voorstellen dat dat niet genoeg is in de ogen van de Raad van Staten. Dat is in Apeldoorn niet het geval.’

,,Ze zien waarschijnlijk openingen waarop de Raad van State bezwaar zou kunnen maken als het afgewezen wordt, maar die informatie is niet met ons gedeeld. Dat was voor mij ook de reden om te zeggen ‘zet het dan ook niet op de agenda, overtuig ons dan ook welke argumenten slecht zijn. Dit is echt een duveltje uit het doosje die er nu uit komt.”
– Wim Willems, Lokaal Apeldoorn

Jan Dirk van der Borg noemde het ‘rechtsstatelijk lastig’ dat de raad zich nu in allerlei bochten moest wringen om de Raad van State tevreden te houden. ,,Een raadslid moet zonder last of ruggespraak kunnen functioneren”, reageert hij boos nadat de korte avond over is. De raad kon het over één ding eens zijn: De fracties hadden veel meer tijd nodig om alles op de argumenten voor en tegen op orde te krijgen. Daarbij krijgen de raadsleden nu hulp van de griffie. Over 4 weken zullen de fracties bespreken, stemverklaringen afleggen (die in de raadsbrief komen) en het stuk afhameren.

,,Dit is een wethouder die niet tegen zijn verlies kan, en het spelletje niet wil verliezen.” – Wim Willems

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

6 REACTIES

Roelof Rump

Roelof Rump 17 april 2016 om 10:43 uur

Dank voor deze korte en inhoudelijk perfecte samenvatting. Verhelderend, omdat ik de Stentor niet lees en alleen fragmenten zie via Twitter en Facebook. Enkele uitspraken van politici verwonderen mij. [Citaat: Jan Dirk van der Borg noemde het ‘rechtsstatelijk lastig’ dat de raad zich nu in allerlei bochten moest wringen om de Raad van State tevreden te houden. ,,Een raadslid moet zonder last of ruggespraak kunnen functioneren” einde citaat] De meest domme redenering die ik ooit ben tegengekomen, deze man hoort niet in de politiek thuis. De Raad van State is het hoogste rechtsorgaan wat er is. die moet je niet tevreden houden, daarvoor hoef je je niet in bochten te wringen, en het heeft niets te maken met “zonder last en ruggespraak”. De Raad van State is er juist voor deze domme mensen om te voorkomen dat die “domme” beslissingen nemen. Onderstaande uitspraak van Wim Willems, zou ik graag door Wim Willems onderbouwd zien: ,,Dit is een wethouder die niet tegen zijn verlies kan, en het spelletje niet wil verliezen.”

Henk Blom

Henk Blom 19 april 2016 om 11:41 uur

Wat een absurd commentaar! Want hoe vrij is de politieke besluitvorming als die in relatie wordt gebracht met de druk van een bestuursrechter? En waarom alleen de gemeenteraad waarschuwen dat een voorstander van het plan bij afwijzing wel eens naar de Raad van State zou kunnen stappen terwijl er onder de 26 bezwaarschriftindieners er een aantal zijn die bij een bestemmingsplanwijziging sowieso naar de Raad van State gaan om tegen de gemeente te procederen?

Marco Ribbink

Marco Ribbink 20 april 2016 om 18:10 uur

Wim Willems komt wel met hele sterke argumenten en zegt ook nog eens dat wethouder sandman een slechte verliezer is . Maar was het niet zo dat meneer Willems een tijdje geleden nog een groot voorstander van dit mooie plan van bun was . En dit vertelde hij toen met net zulke grote woorden . Maar nu hij ineens gedraaid is en nu faliekant tegen is vraag ik mij af is lokaal Apeldoorn een partij voor de inwoners van Apeldoorn . Of behartigt hij de belangen van FAO . Dat laatste staat wel heel dicht bij hem . En wie is hier nu een slechte verliezer

Henk Blom

Henk Blom 21 april 2016 om 13:14 uur

Het siert de heer Willems dat hij op grond van onderzoek en door het goed bestuderen van de 26 bezwaarschriften, waarvan enkele met onweerlegbare argumenten uitstekend onderbouwd door dpo’s (distributie planologisch onderzoek) van gerenommeerde bureaus als DTNP en Kardol, tot zijn definitieve mening is gekomen. Hij besluit op basis van zijn verstand en niet op basis van onderbuikgevoelens. Dát typeert een goed raadslid! En hij vertegenwoordigt juist een partij die het goed voor heeft met álle Apeldoorners, want een super op Westpoint brengt substantieel schade aan de fijnmazige structuur van de Apeldoornse wijk- en buurtwinkelcentra. Gaat u maar eens praten met de bewoners van Berkenhove die van hun Spar hebben gehoord dat die zeker gaat sluiten als er een super op Westpoint komt. Ja wethouder Sandmann lijkt een slecht verliezer. Want waarom op het allerlaatste moment de raad bang maken met uitspraken van een stadsadvocaat die waarschuwt voor een rechtszaak? Hij waarschuwt de raad toch ook niet dat als zijn bestemmingsplan wel aangenomen wordt, het een zekerheid is dat een aantal bezwaarschriftenindieners tegen de gemeente gaan procederen bij de Raad van State? Met Westpoint móét er iets gebeuren. En er kán ook iets mee gebeuren. Steeds meer mensen en organisaties zien er, nu de prijs van dit gebouw véél lager zal zijn dan enige tijd geleden, brood in alternatieven.

Marco Ribbink

Marco Ribbink 22 april 2016 om 11:56 uur

Dhr Willems is alleen bezig met Dhr Willems . Naar aanleiding van onze gesprek die wij hebben gehad met lokaal Apeldoorn is dit nog eens een keer bevestig . Niet luisterend naar argumenten alles weglachend en vooral v trots zijn eigen bevindingen vertellen . Dan zijn partijgenoot dhr hendrikse die ons ging uitleggen hoe slecht de werkwijze van de ING is ,en daarbij vertellende hoe onbetrouwbaar de ING is . Daarbij de oordeel van Dhr Willems over de firma BUN . Na zijn zorgvuldige onderzoek was deze partij (BUN ) dus ook onbetrouwbaar ik citeer . Dhr Willems heeft onderzoek gedaan buiten Apeldoorn waar de firma BUn actief is dat ze de afspraken daar niet nakomen. Voorbeelden worden niet genoemd . En dan het sluiten en het dreigen te sluiten van de spar als er een AH zou komen op de plek van westpoint .De nieuwe eigenaar van de spar heeft deze vorige jaar overgenomen . In de madia speelde westpoint al een paar jaar . Deze informatie heeft hij gekregen van John de oude eigenaar . En met een beetje spitwerk had de huidige eigenaar deze ook kunnen opvragen her en der . Om nu de mensen in de berckenhove bang te maken met sluiting van hun spar vindt ik totaal niet passen in deze discussie . Niemand hoopt dat deze mensen hun spar gaan kwijtraken . Vooral niet omdat deze mensen slecht of moeilijk mobiel zijn . Dit geld ook voor onze buurtbewoners in de oude enk . Waar ik ook bezorgt over ben vooral omdat de gemiddelde leeftijd steeds ouder wordt . Ik ben bezorgt voor beide locatie zowel berckenhove en de oude enk . Nu wordt de oude enk door weinige genoemd omdat deze mensen maar iets verder moeten gaan lopen voor hun bootschappen . En daar komen we weer uit bij onze volksvertegenwoordigers . Die moeten erzijn voor iedere inwoner en zich niet voor het karretje laten spannen van de FAO . Omdat deze zich druk maakt dat de ondernemers van winkelcentrum ankelaar of omliggende winkelcentrums de winst moeten delen met de AH op het westpoint Locatie . Dus het gaat hier alleen om omzet vermindering en niet om de mensen van de oude enk of berckenhove . En lokaal Apeldoorn gebruikt dit als partijstandpunt . Luisteren naar de geluiden en de signalen uit de samenleving . Nou dan heb ik voor deze partij een signaal gevonden . 265 gezinnen die direct omwonende van westpoint zijn en de handtekening voor een komst van een AH getekend hebben . dus ook heel erg blij zijn met de sloop van westpoint .

 
caspar wortmann

caspar wortmann 26 april 2016 om 17:50 uur

Beste Marco, Over het wel-of-niet vertrek van de Spar heb je 1 bericht gemist, namelijk de brief van deze nieuwe ondernemer aan de raad (Olaf Zweers). Zit bij de stukken PMA 24 maart. Je suggereert dat Zweers zijn huiswerk niet gedaan heeft, maar een citaat uit zijn brief laat echt iets anders zien. Hij schrijft o.a. : "Graag wil ik aan U de duidelijkheid geven die het college u niet geeft: Er is in Apeldoorn-West (aangetoond) simpelweg niet genoeg marktruimte voor de toevoeging van een boodschappencentrum. Dus ALS dit op locatie Westpoint toch mogelijk gemaakt zal worden, dan is de directe consequentie daarvan dat onze Spar aan de Koning Lodewijklaan zal sluiten! Dus is dus geen ‘misschien” of ‘zal wel meevallen’ maar een direct gevolg. Dit zal voor ons natuurlijk een drama zijn, en voor de buurt valt er dan een gat in de fijnmazige winkelstructuur. Wat ons ook rauw op het dak viel was dat er in onderzoeksrapporten van de initiatiefnemer en van het college onze buurtsupermarkt word afgeschilderd als ‘zwak’ en met weinig toekomstperspectief. Eigenlijk wordt er gezegd dat als Westpoint er niet zou komen wij in de komende jaren alsnog om zouden vallen…Dit is een oneerlijke en schandalige voorstelling van zaken! Hierover kunnen wij heel duidelijk zijn: Wij hebben (als begin veertigers) vorig jaar besloten om in Apeldoorn in deze vestiging te stappen en er ook in te investeren. Dit zouden wij natuurlijk niet gedaan hebben als het een zieltogende winkel was. Natuurlijk wisten wij dat het college met een partij afspraken aan het maken was om een leegstaand kantoor weg te werken door detailhandel mogelijk te maken. Maar wij hebben destijds de detailhandelsvisie goed gelezen. En omdat ‘wegwerken van leegstand’ geen voldoende motief is om buiten bestaande winkelcentra toe te voegen, en omdat deze toevoeging nooit een versterking van de fijnmazige structuur zal zijn, maar slechts een verschuiving, hebben wij vertrouwen dat de gemeenteraad niet in dit opportunisme van het college zal meegaan. "

ReagerenLet op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder


Elke maandag ons nieuws in de mail?