Wijkraad en Milieudefensie nemen luchtkwaliteit centrum onder de loep

Woensdag 26 juni 2013

Door Redactie

Wijkraad Centrum en Milieudefensie hebben op 16 locaties in de binnenstad van Apeldoorn metingen verricht om de concentratie stikstofdioxide in de lucht te bepalen. De metingen vonden plaats in september tot en met december 2012.

Met de metingen wil de wijkraad controleren of deze afwijken van de berekeningen die de rijksoverheid jaarlijks maakt. De resultaten van de metingen bevestigde, met uitzondering van twee locaties, voor een groot deel de berekeningen van het Rijk. Op twee locaties liggen de resultaten die net onder de toegestane maximum waarden die het Rijk voor het jaar 2015 heeft vastgesteld.

In samenspraak met Milieudefensie meet de wijkraad op deze locaties nog een jaar lang de luchtkwaliteit.

Hetzelfde geldt voor de concentratie fijn stof in de Stationsstraat. Deze voldoet al enige tijd aan de grenswaarde. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) verricht al enkele jaren continu metingen om de concentratie fijn stof in de Stationsstraat te bepalen.

Ondanks dat de concentratie stikstofdioxide en fijn stof aan de wettelijke normen voldoen, blijft het volgens gemeente Apeldoorn, wijkraad Centrum en GGD Noord- en Oost Gelderland en Milieudefensie zinvol om te investeren in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Alle partijen zijn mening dat vanuit oogpunt van gezondheid voor fijn stof geen ondergrens is; dus hoe lager de concentratie, hoe beter.

Men wil dit landelijk bereiken door onder andere het stellen van strengere milieueisen aan auto’s en industrie en door het stimuleren van de aanschaf van schone voertuigen. Gemeente Apeldoorn heeft hier aan bijgedragen door het nemen van verkeersmaatregelen (eenrichtingsverkeer voor de Stationsstraat), een schoon eigen wagenpark, schonere bussen en oplaad­punten voor elektrische auto’s en scooters. De gemeente wil nu het aantal fietsenstallingen bij bushaltes in het centrum en bij het station Osseveld uitbreiden en wil extra maatregelen treffen om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Minder stop- en optrekbewegingen resulteren in minder luchtverontreiniging. De wijkraad wil nog verder bekijken hoe het doorgaande verkeer in de binnenstad nog verder teruggebracht kan worden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door Nikki van de redactie
Meer dan 1.500 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!