Wijkvoorzieningen in Apeldoorn

Donderdag 14 juni 2012

Door christenunie apeldoorn

Gemeente Apeldoorn

Recentelijk zijn de resultaten van de wijkvoorzieningenscan bekend gemaakt. Doel van deze scan was om de huidige aanwezige voorzieningenstructuur te inventariseren en in de context van demografische, sociaal-culturele, economische en beleidsmatige trends te plaatsen. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de bezuinigingsdoelstelling. Er moet namelijk 7 miljoen euro worden bezuinigd op vastgoed, waaronder sociaal-maatschappelijk vastgoed. Zoals altijd het geval bij bezuinigen wordt er dan opeens gesproken over het ‘zelforganiserend vermogen’ van de burger en dat we daar vanuit moeten gaan.

Wat betreft het huidige aanbod scoort Apeldoorn goed. Apeldoorn kent 1.030 voorzieningen en maatschappelijk vastgoed, een ruim aantal. Op een schaal van 1 tot 10 scoort Apeldoorn een 8 op het voorzieningenaanbod (vraag me niet waarmee we dit kunnen vergelijken). Sociologisch gezien heeft Apeldoorn de kenmerken van een middenklasse samenleving, wat een voordeel is. Ook wonen er veel gezinnen. Daarnaast kent Apeldoorn geen achterstandswijken, wel straten en buurten. Qua demografie groeit Apeldoorn nauwelijks meer en is er sterke vergrijzing. Daardoor is er een toenemende zorgvraag.

Wanneer er gekeken wordt naar het vraag en aanbod naar maatschappelijk vastgoed wordt de conclusie in het rapport getrokken dat er géén nieuwe investeringen gedaan hoeven te worden. Het multifunctioneel centrum in de Anklaar en de binnenstad worden afgeraden. Beter is het deze te annuleren. Dit is opzich een opvallende constatering is, maar wel eentje waarin ik me kan vinden. Verder wordt aangeraden om daar waar mogelijk moeten wijk- en buurtcentra af te stoten, evenals het maatschappelijk vastgoed bij commercieel verhuur (bijvoorbeeld voor kinderopvang). Dergelijke maatregelen kunnen geld vrijspelen, geld dat Apeldoorn hard nodig heeft.

Na de zomer komt er een nieuwe kaderstelling/nota met daarin een lijst van mogelijk te vervreemden vastgoed.

– Alex van Wijhe, fractievertegenwoordiger ChristenUnie

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?