Help de bevolking van Oekraïne

Botulisme in vijver Gijsbrechtgaarde

Dinsdag 12 augustus 2014

Door Redactie

© Wikimedia commens

In de vijver aan de Gijsbrechtgaarde in de wijk de Maten in Apeldoorn zijn drie dode eenden aangetroffen. De eenden zijn omgekomen door botulisme. Medewerkers van het waterschap hebben de dieren opgeruimd.

Om geen risico’s te nemen plaatst de gemeente waarschuwingsborden. De borden wijzen op de gevaren van botulisme. Gemeente en waterschap raden af om met dode dieren of het water waarin dode dieren liggen in aanraking te komen. Ook huisdieren kunnen ziek worden of dood gaan van het gif dat door de botulismebacterie wordt geproduceerd.

Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting. Daarom moeten dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd. Doe dat niet zelf maar bel de gemeente (tel. 14055) of het waterschap (tel. (055) 527 22 72). Voorkom besmetting en raak de kadavers niet aan, gooi ze niet in uw afvalcontainer en begraaf ze ook niet. Medewerkers van de gemeente of het waterschap zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels.

Meer informatie over botulisme is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe,
www.vallei-veluwe.nl/botulisme.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?